Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Phellinus contiguus (Pers.) Pat.

ohňovec dotýkavý

zařazení: Hymenochaetaceae - Hymenochaetales - Incertae sedis - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Fuscoporia contigua (Pers.) G. Cunn., Poria contigua (Pers.) P. Karst.

Hojný rozlitý druh ohňovce rostoucí na nejrůznějších listnáčích, výjimečně i jehličnanech. Ryvarden (2014) uvádí Acacia, Acer, Alnus, Arbutus, Berberis, Betula, Catalpa, Cistus, Clematis, Cornus, Cotinus, Corylus, Crataegus, Eucalyptus, Euonymus, Fagus, Fraxinus, Hippophäe, Juglans, Laburnum, Ligustrum, Lonicera, Magnolia, Phyllirea, Populus, Prunus, Pyrus, Rhamnus, Robinia, Rosmarinus, Rosa, Quercus, Salix, Sambucus, Sorbus, Syringa, Tilia a Ulmus. Z jehličnanů pak Abies, Juniperus, Larix a Picea. Kotlaba (1984b) na našem území uvádí cca 45% nálezů na dubech následovaných akáty. Poznamenává, že na ostatních dřevinách (celkem 39 druhů), je nálezů málo a že druh je nejvíce rozšířen v teplých oblastech republiky (střední Čechy, jižní Morava).

Mé vlastní nálezy převážně na jihovýchodní Moravě jsou rovněž z větší části z dubů a to hlavně Quercus robur, avšak mám i nálezy na jiných dřevinách, například Prunus avium, Carpinus betulus, Elaeagnus angustifolia. Druh je poměrně nápadný velkými póry (2-3/mm), avšak tento znak sám o sobě není spolehlivým znakem pro určení.

Phellinus contiguus

Phellinus contiguus, 03.02.2017, Kyjovská pahorkatina. Náletové dřeviny na jižně orientované stráni v intenzivně zemědělsky využívané krajině. Padlá větev Elaeagnus angustifolia.

Phellinus contiguus

Phellinus contiguus, 03.02.2017, Kyjovská pahorkatina. Hymeniální sety vzorku z lokality výše. Zvětšení 400×, voda, délka úsečky 25 µm.

Phellinus contiguus

Phellinus contiguus, 20.11.2016, Bílé Karpaty. Karpatská dubohabřina, tlející pařez Carpinus betulus.

Phellinus contiguus

Phellinus contiguus, 20.11.2016, Bílé Karpaty. Karpatská dubohabřina, tlející pařez Carpinus betulus.

Phellinus contiguus

Phellinus contiguus, 1.4.2013, Dolnomoravský úval. Smíšený les s převahou Pinus sylvestris na písku. Padlá větev Quercus robur.


Literatura

  • Kotlaba, F. (1984b): Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů /Polyporales s.l./ v Československu. Academia, Praha: 1 - 194.
  • Ryvarden, L., Melo, I. (2014): Poroid fungi of Europe (with photos by T. Niemelä and drawings by I. Melo and T. Niemelä). Fungiflora, Oslo, Synopsis fungorum 31: 1 - 455

Druhy ze stejného rodu

Druhy ze stejné čeledi (Hymenochaetaceae)

Poslední změna: 04.02.18
© Mykologie | Roman Maňák