Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Steccherinum fimbriatum (Pers.) J. Erikss.

ostnateček brvitý

zařazení: Meruliaceae - Polyporales - Incertae sedis - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Gloiodon fimbriatus (Pers.) Donk, Hydnum fimbriatum (Pers.) DC., Odontia fimbriata Pers., Sistotrema fimbriatum (Pers.) Pers., Xylodon fimbriatus (Pers.) Chevall.

Nápadná resupinátní lignikolní houba rostoucí po celý rok na dřevě listnáčů, velmi vzácně i jehličnanů (viz. snímky z 09.12.2018). Obvykle roste na spodní straně padlých větví nebo kmenů, čímž do značné míry uniká pozornosti. Jinak je co se týká výběru hostitele a biotopu poměrně nenáročná a lze se s ní při toše štěstí a hledání setkat téměř všude. Podobně jako další zástupci rodu má některé skeletové hyfy na svém konci výrazně inkrustované.

Steccherinum fimbriatum

Steccherinum fimbriatum, 09.12.2018, CHKO Bílé Karpaty. Spodní strana tlejícího padlého kmene Picea abies. Smíšený les; sub Picea abies, Fraxinus excelsior.

Steccherinum fimbriatum

Steccherinum fimbriatum, 09.12.2018, CHKO Bílé Karpaty. Detail třásnitého okraje plodnice.

Steccherinum fimbriatum

Steccherinum fimbriatum, 17.02.2015, CHKO Český kras. Spodní strana padlé větve Rosa sp. na křovinatém okraji vápencového lomu.


Literatura

  • Beran, M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Příroda, Praha, 24: 1-282.

Druhy ze stejné čeledi (Meruliaceae)

Poslední změna: 03.01.19
© Mykologie | Roman Maňák