Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Irpex lacteus (Fr.) Fr.

bránovitka mléčná

zařazení: Meruliaceae - Polyporales - Incertae sedis - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Sistotrema lacteum Fr., Hydnum lacteum (Fr.) Fr., Xylodon lacteus (Fr.) Kuntze, Irpiciporus lacteus (Fr.) Murrill, Trametes lactea (Fr.) Pilát

Vzácnější lignikolní houba uvedená v Červeném seznamu (Beran 2006) jako ohrožený druh. Dle mých nálezů a informací od kolegů je poněkud četnější na jihovýchodní Moravě, ale zdá se, že i v jižních Čechách. Kotlaba (1984) uvádí celkem 25 lokalit, ale z tohoto počtu celých 22 na Slovensku, pouze 2 v Čechách a jedinou na Moravě, přičemž jde o druh vyskytující se v různých biotopech a na široké škále hostitelů.

Houba vytváří resupinátní až polokloboukaté plodnice s víceméně krémově zbarveným a chlupatým až štětinatým povrchem klobouku a belavým až krémovým povrchem docela velkých pórů (2-3/milimetr). Zejména u mladších plodnic nebo plodnic vyrůstajících na dolní až boční straně substrátu však póry nebývají zřetelné a hymenofor má irpikoidní až hydnoidní charakter. Patrně i díky tomu bývá houba zařazena jak do publikací zabývajících se kornatci (např. Bernicchia & Gorjón 2010) tak chorošovitými houbami (např. Bernicchia 2005 nebo Ryvarden & Melo 2014).

Jak už bylo poznamenáno výše, na jihovýchodní Moravě jde (alespoň v současné době) o druh roztroušeně se vyskytující a dá se zde nalézt jak v lužních lesích (zde zejména na Fraxinus angustifolia), tak v suchých biotopech. V Červeném seznamu (Beran 2006) je jako jeden z biotopů uvedena rezervace NPP Váté písky, která je právě příkladem dosti suchého biotopu. Dle mého nálezu (2016) se zde vyskytuje stále (2018) a to na poněkud neobvyklém substrátu - solitérní Morus alba. Obecně v oblasti písků Dolnomoravského úvalu je druh široce rozšířen, i když v rámci dané lokality obvykle na jediném místě nebo několika málo místech a to na různých substrátech - zaznamenal jsem jej zde například na suchém solitérním stromu Juglans regia a větvích z něj opadaných, na jeřábu (Sorbus aucuparia) nebo na padlé větvi Aillanthus altissima v menším porostu pajasanů obklopeném borovou monokulturou. Ryvarden & Melo 2014 (i další zrdoje) uvádějí asi dvacítku hostitelů z nejrůznějších rodů listnatých dřevin a zmíněny jsou také občasné nálezy na jehličnanu (Juniperus sp.).

Irpex lacteus

Irpex lacteus, 05.01.2018, Dolnomoravský úval. Otevřená písčina, zlomená větev solitérního stromu Morus alba.

Irpex lacteus

Irpex lacteus, 31.12.2017, Dolnomoravský úval. Borová monokultura na písku s porostem Aillanthus altissima. Padlá větev a slabší kmínek pajasanu.

Irpex lacteus

Irpex lacteus, 31.12.2017, Dolnomoravský úval. Totéž místo jako výše.

Irpex lacteus

Irpex lacteus, 19.03.2017, Dolnomoravský úval. Okraj otevřené písčiny, padlá větev Sorbus aucuparia a usychající strom téhož druhu.

Irpex lacteus

Irpex lacteus, 19.03.2017, Dolnomoravský úval. Stejné místo jako výše.


Literatura

  • Beran, M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Příroda, Praha, 24: 1-282.
  • Bernicchia, A., Gorjón, S.P. (2010): Corticiaceae s.l. Fungi Europei 12. Candusso Edizioni, Italy: 1008 p.
  • Bernicchia, A. (2005): Polyporaceae s.l. Fungi Europaei 10. Candusso, Allasio: 808 p.
  • Kotlaba, F. (1984b): Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů /Polyporales s.l./ v Československu. Academia, Praha: 1 - 194.
  • Ryvarden, L., Melo, I. (2014): Poroid fungi of Europe (with photos by T. Niemelä and drawings by I. Melo and T. Niemelä). Fungiflora, Oslo, Synopsis fungorum 31: 1 - 455

Druhy ze stejné čeledi (Meruliaceae)

Poslední změna: 15.05.18
© Mykologie | Roman Maňák