Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Perenniporia medulla-panis (Jacq.) Donk

pórnatka chlebová

zařazení: Polyporaceae - Polyporales - Incertae sedis - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Boletus medulla-panis Jacq., Polyporus medulla-panis (Jacq.) Fr.

Roztroušeně až vzácně se vyskytují choroš, který je jako ohrožený (EN) uvedený v Červeném seznamu makromycetů (Beran 2006). Roste saprofyticky na dřevě nejrůznějších listnáčů, v Červeném seznamu je jako nejčastější hostitel uvedený dub. Druh je poměrně nápadný svými dextrinoidními až silně dextrinoidními široce elispoidními až oválnými a většinou uťatými výtrusy. Dosti podobným je rovněž vzácný druh Perenniporia meridionalis, který se liší zejména většími výtrusy.

Perenniporia medulla-panis

Perenniporia medulla-panis, 25.03.2018, Mutěnická pahorkatina. Rozhraní rozvolněného smíšeného lesa a stepní lokality; tlející padlý kůl, patrně dubový.

Perenniporia medulla-panis

Perenniporia medulla-panis, 25.03.2018, Mutěnická pahorkatina. Stejná lokalita jako výše. Starší plodnice na jiném padlém kůlu v těsném sousedství.

Perenniporia medulla-panis

Perenniporia medulla-panis, 25.03.2018, Mutěnická pahorkatina. Dextrinoidní výtrusy. Zvětšení 1000× (imerze), Melzerovo činidlo, délka úsečky 10 µm.

Perenniporia medulla-panis

Perenniporia medulla-panis, 09.04.2017, CHKO Bílé Karpaty. Pařez dubu (Quercus cf. robur) v aluviu potoka; lemové listnáčové společenstvo.


Literatura

  • Beran, M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Příroda, Praha, 24: 1-282.

Druhy ze stejné čeledi (Polyporaceae)

Poslední změna: 28.03.18
© Mykologie | Roman Maňák