Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Lenzites betulina (L.) Fr.

lupeník březový

zařazení: Polyporaceae - Polyporales - Incertae sedis - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Daedalea betulina (L.) Rebent., Trametes betulina (L.) Pilát

Roztroušeně se vyskytující až hojný choroš rostoucí paraziticky nebo saprofyticky na dřevě nejrůznějších listnáčů, výjimečně i jehličnanů. U nás uvádí Kotlaba (1984) jeden nález z jehličnanu a to konkrétně z Abies alba. Další výskyt na jehličnanech uvádí i Ryvarden (2014) a to na Cedrus, Pinus a Picea. Ryvarden rovněž poznamenává, že současné DNA studie řadí tento druh do rodu Trametes. Ovšem oprávněností řazení tohoto druhu do rodu Lenzites se zabývali již dříve i jiní autoři, u nás například Kotlaba (1965). V článku shrnuje předchozí práce a poznamenává, že na základě makromorfologie (vzhled plodnic, barva dužniny ad.) není oprávněné považovat rod Lenzites za dobrý rod. Nakonec uzavírá, že oprávněnost rodu je možná na základě mikroskopické stavby a to konkrétně díky přítomnosti cystidovitě zakončených skeletových hyf hymenia.

Z listnáčů u nás jako nejčastějšího hostitele uvádí Kotlaba duby (41 nálezů), následované bukem (38 nálezů) a břízami (37 nálezů), které jsou dokonce v druhovém názvu tohoto choroše a jež Ryvarden uvádí jako nejčastějšího hostitele. Jde o kosmopolitní druh, který shora připomíná běžnější outkovku chlupatou (Trametes hirsuta), avšak má výrazně lupenitý hymenofor.

Lenzites betulina

Lenzites betulina, 28.10.2016, CHKO Bílé Karpaty. Odkorněné místo na živém kmenu Fagus sylvatica, smíšený les s převahou buku a smrku.


Literatura

  • Kotlaba, F. (1984b): Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů /Polyporales s.l./ v Československu. Academia, Praha: 1 - 194.
  • Kotlaba, F. (1965): Lenzites betulina (L. ex Fr.) Fr. Česká mykologie 19(2): 79 - 82.
  • Ryvarden, L., Melo, I. (2014): Poroid fungi of Europe (with photos by T. Niemelä and drawings by I. Melo and T. Niemelä). Fungiflora, Oslo, Synopsis fungorum 31: 1 - 455

Druhy ze stejné čeledi (Polyporaceae)

Poslední změna: 14.12.16
© Mykologie | Roman Maňák