Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude

trepkovitka měkká

zařazení: Inocybaceae - Agaricales - Agaricomycetidae - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota

Tato trepkovitka je typovým druhem celého rodu Crepidotus. I když je pro rod typický saprotrofismus, předpokládají se u tohoto druhu parazitické tendence (Salaš (2015)). C. mollis patří mezi hojné trepkovitky a je dobře poznatelná podle slupitelné pokožky s rosolovitou vrstvou nacházející se pod ní. Vyrůstá na padlých kmenech a pařezech nebo silnějších větvích. Uvádí se u ní i růst na živých kmenech, což je fakt, který jsem měl možnost několikrát vidět a v takovémto případě se plodnice nacházely téměř vždy u báze kmene.

Crepidotus mollis

Crepidotus mollis, 29.12.2015, Dambořická vrchovina. Boční strana neidentifikovaného pařezu listnáče na vlhčím místě v listnatém lese. Přízemní mrazík (plodnice byly zmrzlé) toho dne znemožnil snadné makroskopické určení podle slupitelnosti pokožky klobouku, proto bylo nutné mikroskopické ověření. Na lokalitě v předchozích letech rostl druh mj. i na živém kmenu topolu (Populus nigra), viz. poznámka výše.


Literatura

  • Salaš, J. (2015): Rozšíření, ekologie a systematika druhů rodu Crepidotus v České republice. Brno. Diplomová práce. Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.

Druhy ze stejného rodu

Druhy ze stejné čeledi (Inocybaceae)

Poslední změna: 30.09.16
© Mykologie | Roman Maňák