Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Crepidotus caspari Velen.

trepkovitka hlínolupenná

zařazení: Inocybaceae - Agaricales - Agaricomycetidae - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Crepidotus lundellii Pilát

Drobnější trepkovitka s čistě bílým až bělavým kloboukem o velikosti do 3 cm. Má sametový klobouk a u nás jde o roztroušeně až hojně se vyskytující druh rostoucí na padlých větvích a kmenech listnáčů. Kromě typické variety, se vyskytuje i varieta s relativně širokými výtrusy (Crepidotus caspari var. subglobisporus), kterou popsal Zdeněk Pouzar a která je dosud známá jen ze Slovenska a Ukrajiny (viz. Salaš 2015).

Crepidotus caspari

Crepidotus caspari, 07.10.2016, CHKO Bílé Karpaty. Teplý lesík s převahou dubů a lip. Trepkovitka nalezena na poměrně netradičním substrátu - padlém Loranthus europaeus.

Crepidotus caspari

Crepidotus caspari, 14.08.2016, Bílé Karpaty. Karpatská dubohabřina na mírném severním svahu. Dvě plodnice nalezeny na lesní cestě pod Carpinus betulus a Tilia cordata. Drobné větvičky na snímku s plodnicemi nesouvisí - obě plodnice rostly na holé zemi podobně jako u snímků níže z 26.08.2015.

Crepidotus caspari

Crepidotus caspari, 26.08.2015, Dolnomoravský úval. Na holé zemi na uježděné lesní cestě v lužním lese. V okolí nálezu pouze jasany (Fraxinus angustifolia var. danubialis) a lípy (Tilia cf. cordata). Při mikroskopickém určování jsem se na základě charakteristik výtrusů domníval, že by mohlo jít o velmi vzácnou varietu Crepidotus caspari var. subglobisporus, ale revize Jakuba Salaše ukázala, že je to varieta typická (C. caspari var. caspari). Tímto mu děkuji za revizi.

Crepidotus caspari

Crepidotus caspari, 26.08.2015, Dolnomoravský úval. Stejný nález jako u snímku výše.


Literatura

  • Salaš, J. (2015): Rozšíření, ekologie a systematika druhů rodu Crepidotus v České republice. Brno. Diplomová práce. Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.

Druhy ze stejného rodu


Druhy ze stejné čeledi (Inocybaceae)

Poslední změna: 31.12.16
© Mykologie | Roman Maňák