Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Xylaria polymorpha (Pers.) Grev.

dřevnatka mnohotvárná

zařazení: Xylariaceae - Xylariales - Xylariomycetidae - Sordariomycetes - Pezizomycotina - Ascomycota
synonyma: Hypoxylon polymorphum (Pers.) Mont., Sphaeria polymorpha Pers., Xylosphaera polymorpha (Pers.) Dumort.

Hojná tvrdohouba rostoucí na dřevě nejrůznějších listnáčů a to často v počtu i desítek plodnic. Houba vytváří obvykle pozdě na jaře a v létě anamorfní stadium (s anamorfou geniculosporium-like), později pak stromata s drobnými, do 1 mm velkými, zanořenými či částečně zanořenými peritecii. Stará stromata pak lze nalézt během celého roku a díky své velikosti (do 10 cm na výšku) a často pospolitému až trsnatému růstu jsou poměrně nápadná.

Záměna je možná za některé další zástupce rodu, zejména pak za dřevnatku dlouhonohou - Xylaria longipes. Ta je u nás poněkud méně hojná, vytváří obvykle štíhlejší stromata a roste zdaleka nejčastěji na Acer pseudoplatanus, ale rozlišení na základě hostitele ani vzhledu není stroprocentní a je nutné mikroskopování. Dalším dosti podobným druhem pak je velmi vzácná Xylaria longipes, známá jen z několika málo nálezů od nás (dva z posledních let mám z lokalit na jižní Moravě).

Xylaria polymorpha

Xylaria polymorpha, 23.06.2019, CHKO Bílé Karpaty. Lokalita jako u trojsnímku z 26.05.2018, stejný kmen a plus minus stejné místo na kmeni bohatě obrostlém anamorfním stadiem.

Xylaria polymorpha

Xylaria polymorpha, 23.06.2019, CHKO Bílé Karpaty. Lokalita jako výše.

Xylaria polymorpha

Xylaria polymorpha, 23.06.2019, CHKO Bílé Karpaty. Konidiofory a kapkovité konidie. Konidie mají poměrně značné rozmezí velikostí - u vzorku naměřena velikost Me = 6.7 × 3.6 µm, Qe = 1.6, s rozsahem M = 5.4 - 8.0 × 3.1 - 4.1 µm. Zvětšení 1000× (imerze), voda (horní snímek), kongočerveň (dolní snímek), délka úsečky 10 µm.

Xylaria polymorpha

Xylaria polymorpha, 26.05.2018, 29.07.2018, 21.09.2018, CHKO Bílé Karpaty. Tři snímky srostlice stromat pořízené v intervalu zhruba po dvou měsících. V prvním případě (nejspodnější část snímku) šlo o anamorfu, u prostředního snímku pak již o zralá stromata s dobře vyvinutými mikroznaky. Horní snímek pak zachycuje stárnoucí stromata, která při mikroskopickém studiu ukázala již část poškozených mikroznaků (propadlé, pomačkané a zkroucené výtrusy, zkolabovaná vřecka), ale stále ještě větší část byla dobře použitelná pro případné určení.
Stromata rostou již několik let na padlém kmenu Acer pseudoplatanus ve smíšeném lese. Hostitel je typický spíše pro příbuznou Xylaria longipes, kterou se mi zde však nikdy nepovedlo potvrdit, i když některá stromata z tohoto kmene makroskopicky připomínala spíše X. longipes než X. polymorpha.

Xylaria polymorpha

Xylaria polymorpha, 29.07.2018, CHKO Bílé Karpaty. Smíšený les, kmen Acer pseudoplatanus. Řez stromatem se zralými peritecii. Lokalita jako u trojice snímků výše.

Xylaria polymorpha

Xylaria polymorpha, 26.05.2018, CHKO Bílé Karpaty. Smíšený les, kmen Acer pseudoplatanus. Lokalita jako u trojice snímků výše.

Xylaria polymorpha

Xylaria polymorpha, 02.02.2013, Dolnomoravský úval. Lužní les, tlející kmen Populus sp..

Xylaria polymorpha

Xylaria polymorpha, 28.07.2012, Dolnomoravský úval. Teplá dubohabřina, značně zetlelý pařez listnáče.Druhy ze stejné čeledi (Xylariaceae)

Poslední změna: 28.06.19
© Mykologie | Roman Maňák