Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Nemania serpens (Pers.) Gray

dřevomor plazivý

zařazení: Xylariaceae - Xylariales - Xylariomycetidae - Sordariomycetes - Pezizomycotina - Ascomycota
synonyma: Hypoxylon serpens (Pers.) J. Kickx

Nemania serpens je jeden z našich nejhojnějších pyrenomycetů vůbec. Nalézt se dá ve všech typech lesů i v nelesních společenstvech na mrtvém dřevě nejrůznějších listnáčů, velmi výjimečně i na jehličnanech (viz. Granmo (1989)). Často se dá najít rovněž na mrtvé větvi stále ještě připojené na stromě. Velmi hojným až extrémně hojným je tento druh v lužních lesích s dostatkem mrtvého dřeva.

Nemania serpens vytváří rozlitá tuhá tmavě hnědá až černá stromata, která jsou většinou protáhlá (odtud český název dřevomor plazivý). Velikost je kolem maximálně 1 cm na šířku a až několik cm na délku (setkal jsem se se stromaty dlouhými i přes 10 cm). Tloušťka bývá necelý 1 mm. Ve stromatech jsou okem viditelná papilátní peritecia, přesněji řečeno ostily, tj. ústí peritécií. Samotná peritecia jsou viditelná na řezu, mají kulovitý tvar a jsou velká cca 0,5 mm.

U Nemania serpens se uvádí několik variet. Předně je to Nemania serpens var. colliculosa, která se od typické variety liší "měkčími" stromaty, méně výraznými ostiolami a amyloidním apikálním aparátem vřecek. Méně tvrdá stromata má rovněž varieta Nemania serpens var. hydnicola, která má také amyloidní apikální aparát a ostřejší konce výtrusů (Callan (2008)). Podstatným rozdílem je její růst na starých plodnicích chorošů, pravděpodobně výlučně na Fomitopsis pinicola. Poslední varietou je Nemania serpens var. macrospora, která se liší většími výtrusy než u typické variety (Pouzar (1985)).

Nemania serpens

Nemania serpens var. serpens, 5.12.2015, CHKO Český kras. Boční strana mrtvé, částečně odkorněné větve Corylus avellana nad zemí, porost různých listnatých dřevin u silnice poblíž menšího vodního toku.

Nemania serpens

Ne zcela zralé výtrusy nálezu z 5.12.2015.

Nemania serpens

Nemania serpens var. serpens, 17.11.2014, Dolnomoravský úval. Mohutný padlý kmen Populus cf. nigra v lemovém společenstvu listnáčů kolem vodního toku.


Literatura

  • Callan, B.E. (2008): First report of Nemania serpens var. hydnicola in Canada, and production of the teleomorph in culture. Callan, B.E. North American fungi 3(7): 187-192.
  • Granmo, A., D. Hammelev, H. Knudsen, T. Laessøe, M. Sasa & A. J. S. Whalley. (1989): The genus Biscogniauxia and Hypoxylon (Sphaeriales) in the Nordic countries. Opera Bot. 100: 59-84.
  • Pouzar, Z. (1985): Rozdělení komplexu Hypoxylon serpens II. Česká mykologie 39: 129 - 134.

Druhy ze stejné čeledi (Xylariaceae)

Poslední změna: 30.09.16
© Mykologie | Roman Maňák