Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Discina fastigiata (Krombh.) Svrček & J. Moravec

ucháč svazčitý

zařazení: Discinaceae - Pezizales - Pezizomycetidae - Pezizomycetes - Pezizomycotina - Ascomycota
synonyma: Gyromitra fastigiata (Krombh.) Rehm, Helvella fastigiata Krombh.

Vzácná jarní vřeckovýtrusá houba zařazená jako ohrožená (EN) do Červeného seznamu makromycetů (Beran 2006). Roste saprotrofně v lesích, ale i na jiných místech, například parcích nebo sadech. Naše další a hojnější ucháče se liší víceméně mozkovitě zprohýbanými záhyby na klobouku, částečně mikroskopicky a ekologií - rostou obvykle (až na vzácné výjimky) na dřevě jehličnanů nebo pod jehličnany.

Discina fastigiata

Discina fastigiata, 02.05.2021, Ždánický les. Stejná lokalita jako u nálezu z 22.04.2018, o cca 10 metrů dál než nález v roce 2018. V letech 2019 a 2020 se mi ani přes četné návštěvy lokality nepovedlo druh potvrdit. Nález Radek Balžanka.

Discina fastigiata

Discina fastigiata, 02.05.2021, Ždánický les. Detail mozkovitě zprohýbaného klobouku.

Discina fastigiata

Discina fastigiata, 02.05.2021, Ždánický les. Detail švu na klobouku.

Discina fastigiata

Discina fastigiata, 22.04.2018, Ždánický les. Velká plodnice na zastíněné lokalitě poblíž téměř vyschlého potůčku na místě s tlejícími i čerstvějšími větvemi Carpinus betulus a Corylus avellana; sub Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior. U druhu neexistovala typová položka, v roce 2019 Nicolas van Vooren (viz. Van Vooren 2019) udělal epityp z plodnice na snímku.

Discina fastigiata

Discina fastigiata, 22.04.2018, Ždánický les. Stejná plodnice jako výše z jiného úhlu.

Discina fastigiata

Discina fastigiata, 22.04.2018, Ždánický les. Samovolně vystřílené výtrusy s poměrně nevýraznou bradavčitou až retikulátní ornamentikou. U jednotlivých výtrusů ostřeno do různých hloubek. Zvětšení 1000× (imerze), bavlníková modř, délka úsečky 20 µm.

Discina fastigiata

Discina fastigiata, 22.04.2018, Ždánický les. Parafýzy s hojnými hnědými kapénkami. Zvětšení 400×, voda, délka úsečky 50 µm.


Literatura

  • Beran, M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Příroda, Praha, 24: 1-282.
  • Van Vooren, N., Carbone, N. (2019): Preliminary phylogenetic and morphological studies in the Gyromitra gigas lineage (Pezizales). 2. Typification of Gyromitra fastigiata and Helvella grandis. Ascomycete.org 11(3): 69-74.

Druhy ze stejného rodu


Druhy ze stejné čeledi (Discinaceae)

Poslední změna: 01.05.21
© Mykologie | Roman Maňák