Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Xylobolus frustulatus (Pers.) P. Karst.

pevník rozpraskaný

zařazení: Stereaceae - Russulales - Incertae sedis - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Stereum frustulatum (Pers.) Fr.

Nepříliš častý pevník rostoucí na nejrůznějších druzích dubů a to saprofyticky, ale v některých případech se snad projevuje jako slabý parazit, viz. např. Kotlaba 1967. Vytváří obvykle rozlité políčkovitě rozpraskané plodnice na odkorněném dřevě. Často bývá například celá řezná plocha padlého kmene porostlá tímto druhem. Poněkud méně často tvoří polokloboukaté plodnice s tmavě hnědým až černým povrchem odstávajícího klobouku.

Kotlaba (1986) uvádí u tohoto druhu 24 lokalit v Čechách a 12 na Moravě, o dost více pak na Slovensku. Současných lokalit je již poněkud více. Mě osobně se tento druh zatím (2016) povedlo nalézt na 6-ti nových lokalitách na Moravě plus jedné slovenské a to v nadmořských výškách od 180 m.n.m. do 440 m.n.m. V jednom případě dokonce na starším železničním pražci (podobné substráty uvádí i Kotlaba ve svém článku).

Xylobolus frustulatus

Xylobolus frustulatus, 18.02.2024, CHKO Bílé Karpaty. Řezná plocha pařezu Quercus sp., smíšený les. Části plodnice nejvíce vlevo vysychají a dostávají bledší odstíny oproti políčkům směrem doprava. Zřetelné jsou také zmenšující se mezery mezi jednotlivými políčky ve stejném směru. Detaily z levé i pravé části viz. níže.

Xylobolus frustulatus

Xylobolus frustulatus, 18.02.2024, CHKO Bílé Karpaty. Detail levé části nálezu ze snímku výše.

Xylobolus frustulatus

Xylobolus frustulatus, 18.02.2024, CHKO Bílé Karpaty. Detail pravé části nálezu ze snímku výše.

Xylobolus frustulatus

Xylobolus frustulatus, 09.04.2017, CHKO Bílé Karpaty. Tlející pařez Quercus cf. robur v lemovém společenstvu u vodního toku.

Xylobolus frustulatus

Xylobolus frustulatus, 22.05.2016, Dolnomoravský úval. Řezná plocha silného kmene pokáceného dubu (pravděpodobně Quercus robur) celá obrostlá tímto pevníkem. První osamocené rozlité plodnice se zde objevily již v roce 2011. Les lužního charakteru.

Xylobolus frustulatus

Xylobolus frustulatus, 22.05.2016, Dolnomoravský úval. Boční strana kmene pokáceného dubu - stejný kmen jako výše. Polokloboukaté plodnice se zde objevily až o několik let (2013 nebo 2014) později než výše na řezné ploše, postupně se pak objevily i na dalších místech kmene.


Literatura

  • Kotlaba, F. (1986): Stereum frustulatum — pevník rozpraskaný, jeho ekologie a zeměpisné rozšíření v Československu. Česká mykologie 40: 129 - 141.
  • Kotlaba, F. (1967): Pevník rozpraskaný — Xylobolus frustulatus (Pers. ex Fr.) P. Karst. — v Čechách. Česká mykologie 21: 117 - 119.

Druhy ze stejné čeledi (Stereaceae)

Poslední změna: 20.03.24
© Mykologie | Roman Maňák