Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Scytinostroma portentosum (Berk. & M.A. Curtis) Donk

tlustěnka kafrová

zařazení: Lachnocladiaceae - Russulales - Incertae sedis - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Corticium portentosum Berk. & M.A. Curtis, Terana portentosa (Berk. & M.A. Curtis) Kuntze, Stereum portentosum (Berk. & M.A. Curtis) Höhn. & Litsch., Crystallocystidium portentosum (Berk. & M.A. Curtis) Rick, Vararia portentosa (Berk. & M.A. Curtis) G. C

Roztroušeně se vyskytující až hojná kornatcovitá houba nápadná především svých zápachem připomínajícím naftalín (zápach bývá za čerstva někdy dost intenzivní a houba je cítit i na vzdálenospt několika metrů). Roste celoročně jako saprofyt na dřevě nejrůznějších listnáčů. Z vlastních nálezů ji znám z Alnus incana, Alnus glutinosa, Corylus avelana, Fraxinus angustifolia, Fraxinus excelsior, Pyrus cf. pyraster, Salix cf. fragilis a Salix caprea. I když jsem ji nalezl i v suťovém lese svazu Tilio-Acerion v nadmořské výšce cca 900 m n. m., většina z mých cca 20-ti nálezů pochází z lužních lesů nebo vlhkých lokalit v nížině až pahorkatině. Povlak houby může být někdy značně velký a setkal jsem se se i s "plodnicí", která porůstala spodní část padlého kmene v délce přes 2 m.

Scytinostroma portentosum

Scytinostroma portentosum, 25.02.2024, CHKO Bílé Karpaty. Suchem vybledlé plodnice; padlý kmen Salix sp. na okraji lesa u potůčku.

Scytinostroma portentosum

Scytinostroma portentosum, 11.11.2023, podhůří Bílých Karpat, MZCHÚ v procesu vyhlašování. Padlá větev solitérního Crataegus sp. na louce.

Scytinostroma portentosum

Scytinostroma portentosum, 11.11.2023, podhůří Bílých Karpat, MZCHÚ v procesu vyhlašování. Stejná lokalita jako výše.

Scytinostroma portentosum

Scytinostroma portentosum, 09.11.2017, CHKO Bílé Karpaty. Smíšený les v nadmořské výšce cca 550 metrů. Tlející padlý kmínek Corylus avellana. Druh na lokalitě zastoupen velmi hojně jak na Corylus avellana, tak Salix sp..

Scytinostroma portentosum

Scytinostroma portentosum, 26.02.2017, Hlucká pahorkatina. Okraj listnatého lesa s různorodou dřevinnou skladbou; spodní strana padlého kmínku Corylus avellana. Netradičně zbarvená plodnice po zimě, mikroznaky velmi dobré.

Scytinostroma portentosum

Scytinostroma portentosum, 22.12.2014, Dolnomoravský úval. Padlá větev Fraxinus angustifolia v lemovém společenstvu u vodního toku.

Poslední změna: 25.02.24
© Mykologie | Roman Maňák