Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Phaeolepiota aurea (Matt.) Maire

bedlovnice zlatá

zařazení: Agaricaceae - Agaricales - Agaricomycetidae - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Agaricus aureus Matt., Cystoderma aureum (Matt.) Kühner & Romagn., Pholiota aurea (Matt.) Sacc., Pholiota spectabilis (Fr.) P. Kumm., Rozites spectabilis (Fr.) Singer, Togaria aurea (Matt.) W.G. Sm.

Vzácná, velká a velmi výrazná podzimní saprotrofně rostoucí houba (někde uváděna chybně jako mykorhizní druh). Jak klobouk tak třeň mají žlutohnědou až zlatohnědou barvu a krémové, později až žlutohnědé lupeny. Nápadný je velký blanitý prsten sbíhající na třeň. Povrch klobouku, spodní části prstenu a třeně pod prstenem je pokrytý hnědými až rezavohnědými zrníčky.

Houba byla dříve považována za jedlou, nicméně se ukázalo že obsahuje kyanovodík (i když v poměrně malém množství) a v současnosti se k jídlu nedoporučuje. Jde o druh vyhledávající spíše nitrofilní stanoviště, s oblibou roste např. v porostech kopřiv, ale nalézt se dá i v olšinách, parcích, zahradách apod.

Phaeolepiota aurea

Phaeolepiota aurea, 04.10.2020, CHKO Bílé Karpaty. Lokalita jako u snímků z 14.10.2018. Celkem asi 15 plodnic. Po vydatném nočním dešti je většina zrníček na klobouku smyta, částečně jsou zachována na okrajích klobouků, na třeni a spodní části prstýnku.

Phaeolepiota aurea

Phaeolepiota aurea, 04.10.2020, CHKO Bílé Karpaty. Lokalita jako výše.

Phaeolepiota aurea

Phaeolepiota aurea, 04.10.2020, CHKO Bílé Karpaty. Lokalita jako výše.

Phaeolepiota aurea

Phaeolepiota aurea, 04.10.2020, CHKO Bílé Karpaty. Lokalita výše.

Phaeolepiota aurea

Phaeolepiota aurea, 04.10.2020, CHKO Bílé Karpaty. Lokalita jako výše. Detail zrníček na spodní části prstýnku a části třeně.

Phaeolepiota aurea

Phaeolepiota aurea, 14.10.2018, CHKO Bílé Karpaty. Okraj smrkového lesa (poblíž i bučina), řídký porost Urtica dioica, Petasites hybridus a Angelica sylvestris. Sub Picea abies, Sambucus nigra. Všechny následující snímky z tohoto data pocházejí z této lokality, kde se nacházelo 25 plodnic.

Phaeolepiota aurea

Phaeolepiota aurea, 14.10.2018, CHKO Bílé Karpaty.

Phaeolepiota aurea

Phaeolepiota aurea, 14.10.2018, CHKO Bílé Karpaty.

Phaeolepiota aurea

Phaeolepiota aurea, 14.10.2018, CHKO Bílé Karpaty. Největší plodnice na lokalitě s průměrem klobouku 22 cm.

Phaeolepiota aurea

Phaeolepiota aurea, 14.10.2018, CHKO Bílé Karpaty.

Phaeolepiota aurea

Phaeolepiota aurea, 14.10.2018, CHKO Bílé Karpaty. Detail spodní části prstenu a třeně.

Phaeolepiota aurea

Phaeolepiota aurea, 14.10.2018, CHKO Bílé Karpaty. Mikroskopická stavba zrníček na klobouku a třeni. Kulovité, oválné až lehce nepravidelné útvary mají véce či méně četné různě velké výrůstky nepravidelně rozmístěné po povrchu. Horní dvě řady pocházejí z povrchu klobouku, dolní řada ze třeně. Zvětšení 400× (horní a dolní řada) resp. 1000× (prostřední řada), kongočerveň v amoniaku, délka všech úseček 20 µm.

Phaeolepiota aurea

Phaeolepiota aurea, 14.10.2018, CHKO Bílé Karpaty. Výtrusy. Zvětšení 1000× (imerze), voda, délka úsečky 10 µm.


Druhy ze stejné čeledi (Agaricaceae)

Poslední změna: 04.10.20
© Mykologie | Roman Maňák