Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Omphalotus illudens (Schwein.) Bresinsky & Besl

hlíva klamná

zařazení: Omphalotaceae - Agaricales - Agaricomycetidae - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Agaricus illudens Schwein., Clitocybe illudens (Schwein.) Sacc., Lentinus illudens (Schwein.) Henn., Monodelphus illudens (Schwein.) Earle, Omphalotus olearius var. illudens (Schwein.) A. Ortega & Esteve-Rav., Panus illudens (Schwein.) Fr., Pocillaria illudens (Schwein.) Kuntze

Výrazně zbarvená poměrně velká stopkatá hlíva, která je v rámci ČR obvykle uváděna jako poměrně vzácná, ale dle mých nálezů a informací od kolegů je na jižní Moravě poněkud hojnější (odráží to zjevně teplomilnost druhu), zvláště v nižších polohách a podhůří Bílých Karpat. Často bývá v literatuře uváděna jako Omphalotus olearius (DC.) Sing. (např. Mikšík 2015) nebo jako Omphalotus olearius var. illudens (Schwein.) A. Ortega et Esteve-Rav (Holec, Beran, Bielich 2012). Fylogenetická analýza však ukázala, že Omphalotus illudens a Omphalotus olearius jsou dva taxony vytvářející dva odlišné klady (viz. Kirchmair et al. 2004). Oba dva druhy lze nalézt v Evropě, ale O. olearius roste ve Středomoří, zatímco O. illudnes v jiných evropských zemích a v Americe.

Houba roste obvykle v bohatých trsech v teplejších oblastech na bázích kmenů listnáčů (dub, habr ad.), na pařezech a někdy i na kořenech v zemi. Vykazuje slabou bioluminiscenci (světélkování) a je jedovatá. Socha et Jegorov (2014) uvádějí, že obsahuje illudiny a další mykotoxiny, které způsobují otravy podobné houbám s obsahem muskarinů (muchomůrky, vláknice, strmělky ad.).

Omphalotus illudens

Omphalotus illudens, 23.08.2023, podhůří Bílých Karpat. Teplý listnatný les s převahou Quercus pubescens. Na tlejícím pařízku listnáče.

Omphalotus illudens

Omphalotus illudens, 29.07.2018, CHKO Bílé Karpaty. Okraj listnatého porostu; růst z kořenů zemi. Sub Tilia cordata.

Omphalotus illudens

Omphalotus illudens, 13.09.2015, Hlucká pahorkatina. Světlý okraj dubohabřiny, na zemi.

Omphalotus illudens

Omphalotus illudens, 30.08.2015, CHKO Bílé Karpaty. Světlý dubový les s bohatým travním podrostem. U tlejícího pařezu Quercus sp.

Omphalotus illudens

Omphalotus illudens, 04.10.2014, Hlucká pahorkatina. Dubohabřina na mírném severně orientovaném svahu, na zemi.

Omphalotus illudens

Omphalotus illudens, 14.09.2013, Hlucká pahorkatina. Stejná lokalita jako u snímku z 04.10.2014. U tlejícího pařezu Carpinus betulus.


Literatura

  • Holec, J., Beran, M., Bielich, A. (2012): Přehled hub střední Evropy, Academia, Praha: 624 p.
  • Kirchmair, M. et al. (2004): Phylogeny of the genus Omphalotus based on nuclear ribosomal DNA-sequences. Mycologia 96(6): 1253-1260.
  • Mikšík, M. (2015): 1000 Českých a slovenských hub. Svojtka & Co, Praha: 1 - 799
  • Socha, R., Jegorov, A. (2014): Encyklopedie léčivých hub. Academia, Praha: 768p.

Druhy ze stejné čeledi (Omphalotaceae)

Poslední změna: 24.08.23
© Mykologie | Roman Maňák