Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Geastrum melanocephalum (Czern.) V.J. Staněk

hvězdovka vlasohlavá

zařazení: Geastraceae - Geastrales - Phallomycetidae - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Trichaster melanocephalus Czern.

Jedna z našich největších hvězdovek, která je navíc poměrně vzácná a je proto zařazena do Červeného seznamu (Beran 2006) jako zranitelný druh (VU). Průměr rozevřených plodnic může dosahovat i kolem 20 cm. Rovněž samotné vajíčko, které bývá někdy zcela podzemní a jindy jen částečně podzemní, běžně přesahuje velikost 5 cm. Významným rysem této hvězdovky je fakt, že při otevírání zůstává endoperidie přichycena na pseudoparenchymatické vrstvě a gleba tak zůstává zcela obnažená. Část výtrusů s kapilicem ulpělá na vnitřní části endoperidie se tak ve formě "kožíšku" nachází na rozevřených cípech. U starších plodnic, z nichž jsou již odváty výtrusy s kapiliciem, zůstává z gleby viditelný jen rozšířený sloupek.

Houba roste často v početných skupinách a to jak na světlých místech (obvykle pod keři, solitérními stromy nebo jejich skupinkami), tak na místech zastíněnějších, často ruderálních (parky, starší zahrady, méně často i lesy).

Zajímavým faktem je, že tento druh, i když na první pohled unikátní, je velice blízce příbuzný s další nápadnou a hojnější hvězdovkou Geastrum triplex s.l. Samotná stavba i mikroznaky jsou si natolik podobné, že v některých fázích vývoje jsou nerozeznatelné. Na tento fakt poukázalo více mykologů, u nás například Staněk ve Flóře ČSR (viz. Pilát 1958). Zde mimo jiné uvádí, že Hollós se dokonce domníval, že jde o jeden druh.

K velice podobným závěrům dospěli i Kasuya et al. (2012) na základě fylogenentické analýzy vzorků Geastrum triplex s.l. z různých světadílů a Geastrum melanocephalum. V jejich fylogenentickém stromu je G. melanocephalum silně spřízněná se vzorky G. triplex z Evropy a severní Ameriky, přičemž délka větví oddělující tyto dva druhy je zanedbatelná. Vzhledem k silné polyfilii G. triplex však otázka jejich přesné vzájemné příbuznosti není v práci rozřešená.

Geastrum melanocephalum

Geastrum melanocephalum, 01.07.2018, Kyjovská pahorkatina. Stepní lokalita, sub Robinia pseudoacacia, Pinus sylvestris. Stejná lokalita jako u snímků níže. Nepříznivé počasí mělo za následek, že se na lokalitě objevilo pouze 6 plodnic (místo obvyklých desítek), které byly navíc relativně malé a velice rychle zastarávaly.

Geastrum melanocephalum

Geastrum melanocephalum, 06.04.2013, Kyjovská pahorkatina. Stepní lokalita, sub Robinia pseudoacacia, Pinus sylvestris. Stejná lokalita jako u snímků z 06.04.2013. Nalezeno cca 60 plodnic buď ve formě vajíčka nebo čerstvě otevřených.

Geastrum melanocephalum

Geastrum melanocephalum, 06.04.2013, Kyjovská pahorkatina. Dospělá plodnice s odlupující se pseudoparenchymatickou vrstvou s ulpělou endoperidií a masou kapilicia a výtrusů.

Geastrum melanocephalum

Geastrum melanocephalum, 06.04.2013, Kyjovská pahorkatina. Čerstvě otevřená plodnice.

Geastrum melanocephalum

Geastrum melanocephalum, 06.04.2013, Kyjovská pahorkatina. Vajíčko s charakteristickou vyniklou tupou špičkou.

Geastrum melanocephalum

Geastrum melanocephalum, 06.04.2013, Kyjovská pahorkatina. Detail nejhornější části gleby.

Geastrum melanocephalum

Geastrum melanocephalum, 06.04.2013, Kyjovská pahorkatina. Stepní lokalita, sub Robinia pseudoacacia, Pinus sylvestris. Na lokalitě na několika metrech čtverečných nalezeno cca 30 plodnic.

Geastrum melanocephalum

Geastrum melanocephalum, 06.04.2013, Kyjovská pahorkatina. Detail gleby.


Literatura

  • Beran, M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Příroda, Praha, 24: 1-282.
  • Kasuya, T., Hosaka, K., Uno, K., Kakishima, M. (2012): Phylogenetic placement of Geastrum melanocephalum and polyphyly of Geastrum triplex. Mycoscience 53(6): 411-426.
  • Pilát, A. [red.] (1958): Gasteromycetes. In Flora ČSR, serie B, svazek 1. Nakladatelství ČSAV, Praha, 862 p.

Druhy ze stejného rodu

Druhy ze stejné čeledi (Geastraceae)

Poslední změna: 14.01.19
© Mykologie | Roman Maňák