Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Erysiphe alphitoides (Griffon & Maubl.) U. Braun & S. Takam.

padlí dubové

zařazení: Erysiphaceae - Erysiphales - Leotiomycetidae - Leotiomycetes - Pezizomycotina - Ascomycota
synonyma: Microsphaera alphitoides Griffon & Maubl., Microsphaera quercina (Schwein.) Griffiths, Phyllactinia quercus (Mérat) Homma, Oidium quercinum Thüm., Oidium alphitoides Griffon & Maubl.

Hojný druh padlí rostoucí u nás zejména na dubech, které bývají mnohdy dosti masivně napadeny. Vytváří amfigenní mycelium (i když zdaleka nejčastěji bývá mycelium na horní straně listu) s konidiofory se dvěmi až čtyřmi buňkami (včetně bazální). Chasmotecia jsou drobná, cca 0,1 mm v průměru s obvykle rozloženými přívěšky. Ty jsou hyalinní, nanejvýš v dolní části pigmentované, a několikrát dichotomicky větvené, přičemž koncové větvení vytváří dolů zahnuté háčky.

Dříve široce pojímaný druh byl na základě fylogenetické analýzy (Takamatsu et al. 2007) rozdělen na několik samostatných druhů, jejichž makro/mikroskopické rozlišení nebývá někdy jednoduché. Důležitými rozlišovacími znaky jsou způsob růstu mycelia, tvar a velikost konidií, pigmentace přívěšků, jejich délka vzhledem k velikosti chasmotecia a případná diskolorace napadených částí listu.

Spektrum hostitelů je poměrně široké. Ve zmíněné studii jsou uvedeny duby (u nás zejména Quercus robur a Quercus petraea agg.) a někteří zástupci čeledí Hippocastanaceae (Aesculus hippocastanum), Anacardiaceae a Paoniaceae. Geografické rozšíření zahrnuje Evropu, části Asie a severní Afriky, přičemž byl druh zavlečen i do Austrálie, severní i jižní Ameriky a na Nový Zéland.

Erysiphe alphitoides

Erysiphe alphitoides, 04.11.2018, CHKO Bílé Karpaty. Silně napadený padlý list Quercus robur.

Erysiphe alphitoides

Erysiphe alphitoides, 04.11.2018, CHKO Bílé Karpaty. Detail drobných chasmothecií ze snímku výše. Jejich naměřená průměrná velikost je 86 µm (N = 50, měřena pouze zralá askomata).

Erysiphe alphitoides

Erysiphe alphitoides, 04.11.2018, CHKO Bílé Karpaty. Stavba peridia zralého chasmothecia. Zvětšení 1000× (imerze), voda, délka úsečky 10 µm.

Erysiphe alphitoides

Erysiphe alphitoides, 21.10.2018, Železné hory. Mladá rostlina Quercus robur u silnice; většinou zralá chasmotecia s paprsčitě se rozbíhajícími přívěšky.

Erysiphe alphitoides

Erysiphe alphitoides, 21.10.2018, Železné hory. Zralá chasmotecia s přívěšky a vyhřezlými vřecky s výtrusy. Zvětšení 100×, voda, délka úsečky 100 µm.

Erysiphe alphitoides

Erysiphe alphitoides, 21.10.2018, Železné hory. Zralé chasmotecium s viditelnou stavbou stěny a dichotomicky větvenými přívěšky. Zvětšení 400×, voda, délka úsečky 50 µm.


Literatura

  • Braun, U., Cook, R. T. A. [eds.] (2012): Taxonomic manual of the Erysiphales (powdery mildews). Utrecht: CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre, 707 p.
  • Lebeda, A., Mieslerová, B., Huszár, J. a Sedláková, B. (2017): Padlí kulturních a planě rostoucích rostlin: taxonomie, biologie, ekologie a epidemiologie, mechanismy rezistence, šlechtění na odolnost, metody experimentální práce, diagnostika a ochrana rostlin. Agriprint, Praha: 359 p.
  • Takamatsu, S. et al. (2007): Phylogeny and taxonomy of the oak powdery mildew Erysiphe alphitoides sensu lato. Mycological Research III: 809-826.

Druhy ze stejného rodu

Druhy ze stejné čeledi (Erysiphaceae)

Poslední změna: 12.11.18
© Mykologie | Roman Maňák