Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Tulostoma fulvellum Bres.

palečka zrzavá

zařazení: Agaricaceae - Agaricales - Agaricomycetidae - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Tulostoma armillatum Bres.

Velká a velmi vzácná palečka ať již v České republice, tak v rámci Evropy (Maňák 2017). Jde o velký druh, který má poměrně charakteristický makrovzhled odlišný od jiných dosud u nás nalezených paleček, viz. snímky níže a popis v Mykologických listech (Maňák 2017). Od dalších našich druhů se také podstatně liší výtrusy, které jsou oválné až kapkovité s "kolárkem" a navíc zcela hladké. Rovněž ekologicky je druh odlišný - nejde o terestrického saprofyta, ale spíše o lignikolní druh. Houbu jsem nalezl na sklonku roku 2013 na stepní lokalitě na okraji Bílých Karpat na úpatí větší kupky sena s poházenými větvičkami listnáčů (zejména Robinia pseudoacacia). Od té doby se zde čerstvé plodnice objevují každý rok (2018) většinou v počtech několika desítek plodnic. Výjimkou je rok 2018, kdy bylo plodnic podstatně méně (viz. poznámka u snímku z 2.6.2018). Dosud jde o jedinou českou lokalitu. Všechny níže uvedené snímky pocházejí odsud.

Tulostoma fulvellum

Tulostoma fulvellum, 02.06.2018, Bílé Karpaty. Mladá plodnice. Podrobný průzkum při čtyřech návštěvách v tomto roce odhalil postupně pouze 6 čerstvých plodnic, patrně díky extrémnímu suchu panujícímu na lokalitě od začátku roku až do května.

Tulostoma fulvellum

Tulostoma fulvellum, 02.06.2018, Bílé Karpaty. Zcela hladké oválné, hruškovité až kapkovité výtrusy s poměrně výrazným apikulem připomínajícím kolárek. Břichatkovité houby v širším smyslu mají obecně dosti malé výtrusy, u Tulostoma fulvellum se dá mluvit o velmi malých (zejména díky šířce mají malý objem). Pro srovnání a herbářování jsem odebral celkem třikrát exikáty v různých letech (prosinec 2013, duben 2017 a červen 2018) a u všech jsem měřil velikosti výtrusů. Průměrné hodnoty vyšly následující: 4,1 × 3,0 µm (Q = 1,4), 3,7 × 2,4 µm (Q = 1,5) a 3,7 × 2,8 µm (Q = 1,3), přičemž celkové rozmezí velikostí je 2,9 - 4,6 × 1,8 -3,5 µm. Zvětšení 1000× (imerze), voda.

Tulostoma fulvellum

Tulostoma fulvellum, 02.06.2018, Bílé Karpaty. Kapilicium 3,0 - 5,0 µm široké, téměř hyalinní až lehce okrové, hladké, pouze místy drobně inkrustované, občas dichotomicky větvené, silnostěnné se stěnami o šířce 1,1 - 2,3 µm. V septech ztluštělé až výrazně ztluštělé, někdy i více než na dvojnásobek šířky kapilicia (nejširší změřené septum 8,4 µm). Na horním snímku je viditelné kapilicium s dichotomickým větvením, 4 snímky vpravo zachycují jednotlivá septa. Zvětšení 1000× (imerze), voda, délka úsečky 10 µm.

Tulostoma fulvellum

Tulostoma fulvellum, 02.06.2018, Bílé Karpaty. Hyfy mycelia obalujícího úlomky stébel a tenkou větvičku. Mycelium je dosti variabilní - hladké až inkrustované a to mnohdy i dost výrazně. Inkrustaci tvoří buď malé nepravidelně sférické krystalky, ale často je inkrustace ve formě tyčinkovitých krystalků. Mycelium je buď tenkostěnné nebo silnostěnné, přepážky jsou většinou jednoduché, ale některé mají přítomny výrazné přezky. Zvětšení 1000× (imerze), kongočerveň, délka úsečky 10 µm.

Tulostoma fulvellum

Tulostoma fulvellum, 02.06.2018, Bílé Karpaty. Moniliformní hyfy nalezené v tenké vrstvičce mezi endoperidiem a glebou. Hyfy jsou velmi silnostěnné, řídce septátní a v septech více či méně ztluštělé. Samotná septa mají jinou barvu a jakoby svítí podobným způsobem jako septa v kapiliciu (jev viditelný u mnoha dalších zástupců rodu označovaný termínem lumen). Tloušťka hyf se pohybuje ve velmi širokém rozmezí, přičemž v nejširších místech přesahuje i 15 µm. Přesný původ těchto hyf se mi nepovedlo vypátrat, ale na povrchu endoperidia a v samotném endoperidiu některých zástupců rodu a i jiných břichatek se nachází tzv. mykosklereidy (anglicky mycosclereids; viz. např. Wright 1987), tlustostěnné nepravidelně tvarované hyfy. Nikde se mi ovšem nepovedlo dohledat, že by tyto mykosklereidy měly takto protažený tvar (délka až několik set mikronů při šířce ± 10 µm) a rovněž jejich přesné umístění v plodnici zcela nesedí. Zvětšení 1000× (imerze), kongočerveň, délka úsečky 10 µm.

Tulostoma fulvellum

Tulostoma fulvellum, 18.03.2018, Bílé Karpaty. Detail spodní části třeně dospělé plodnice.

Tulostoma fulvellum

Tulostoma fulvellum, 26.02.2017, Bílé Karpaty. Detail mladé plodnice.

Tulostoma fulvellum

Tulostoma fulvellum, 08.03.2015, Bílé Karpaty.

Tulostoma fulvellum

Tulostoma fulvellum, 27.04.2014, Bílé Karpaty.

Tulostoma fulvellum

Tulostoma fulvellum, 21.12.2013, Bílé Karpaty. Objevový snímek, větší plodnice na snímku má na výšku cca 8 cm.

Tulostoma fulvellum

Tulostoma fulvellum, 21.12.2013, Bílé Karpaty. Skupina devíti plodnic, některé jsou poškozené. U spodnější plodnice bez teřichu je dobře patrný kolárek.

Tulostoma fulvellum

Tulostoma fulvellum, 21.12.2013, Bílé Karpaty. Vpravo nahoře nad plodnice je bělavý povlak, který byl při bližším ohledání shledán jako mycelium houby.


Literatura

  • Maňák, R. (2017): První český nález palečky zrzavé - Tulostoma fulvellum. Mykologické listy 137: 48 - 56.
  • Wright, J.E. (1987): The Genus Tulostoma (Gasteromycetes) - A World Monograph. Bibliotheca Mycologica 13: 338 p.

Druhy ze stejného rodu


Druhy ze stejné čeledi (Agaricaceae)

Poslední změna: 08.06.18
© Mykologie | Roman Maňák