Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Scutellinia trechispora (Berk. & Broome) Lambott

kosmatka drsnovýtrusá

zařazení: Pyronemataceae - Pezizales - Pezizomycetidae - Pezizomycetes - Pezizomycotina - Ascomycota
synonyma: Peziza trechispora Berk. & Broome, Lachnea trechispora (Berk. & Broome) Gillet, Humaria trechispora (Berk. & Broome) P. Karst., Sphaerospora trechispora (Berk. & Broome) Sacc., Sphaerosporula trechispora (Berk. & Broome) Kuntze, Ciliaria trechispora (Berk. & Broome) Boud., Rubelia trechispora (Berk. & Broome) Nieuwl., Lachnea hirta var. trechispora (Berk. & Broome) Petr.

Hojný druh kosmatky, jejíž velikost může přesahovat i 1 cm. Roste saprotrofně na holé půdě. Jde o vlhkomilný druh, proto se dá nejčastěji najít poblíž potoků nebo na uježděných stinných lesních cestách. Makroskopicky se vyznačuje dlouhými chlupy, které můžou mít až 2 mm a mikroskopicky je nápadná kulovitými výtrusy s vysokými (až 4 µm) válcovitými až kuželovitými výrůstky s uťatými konci. Právě těmito výrůstky se dá odlišit od podobné Scutellinia legaliae, která má navíc podstatně kratší chlupy.

Scutellinia trechispora

Scutellinia trechispora, 02.06.2024, CHKO Bílé Karpaty. Dubohabřina s přimíšenými jehličnany. Na blátivé zemi asi 1 m od lesního potoka, sub Acer pseudoplatanus, Tilia sp. Světlá osamocená plodnice vlevo patří rovněž tomuto druhu - mikroznaky byly naprosto shodné.

Scutellinia trechispora

Scutellinia trechispora, 02.06.2024, CHKO Bílé Karpaty. Detail plodnic ze snímku výše.

Scutellinia trechispora

Scutellinia trechispora, 02.06.2024, CHKO Bílé Karpaty. Detail světlé plodnice z nálezu výše.

Scutellinia trechispora

Scutellinia trechispora, 02.06.2024, CHKO Bílé Karpaty. Výtrusy plodnic ze snímku výše. Zvětšení 1000×, imerze, bavlníková modř, délka úsečky 10 µm.

Scutellinia trechispora

Scutellinia trechispora, 02.06.2024, CHKO Bílé Karpaty. Chlupy plodnic ze snímku výše.


Druhy ze stejného rodu


Druhy ze stejné čeledi (Pyronemataceae)

Poslední změna: 03.06.24
© Mykologie | Roman Maňák