Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Scutellinia subhirtella Svrček

kosmatka chloupkatá

zařazení: Pyronemataceae - Pezizales - Pezizomycetidae - Pezizomycetes - Pezizomycotina - Ascomycota

Středně velká kosmatka náležející do podrodu Legalia se středně dlouhými multiseptátními ventrikózními vlasy majícími dva až tři kořínky. Na elipsoidních výtrusech se nachází ornamentika s izolovanými kruhovými poměrně velkými bradavkami (široké až 1,5 µm, vysoké maximálně kolem 1 µm). Jde o saprofyta rostoucího na rostlinných zbytcích a holé půdě, výjimečně na tlejícím dřevě. Schumacher (1990) uvádí její výskyt z Československa, Norska, Irska a Francie. Jde o jeden z druhů kosmatek popsaných českým mykologem M. Svrčkem (viz. Svrček (1971).

Scutellinia subhirtella

Scutellinia subhirtella, 11.09.2016, CHKO Bílé Karpaty. Silně zetlelá část kmene Alnus glutinosa ležící v korytě téměř vyschlého menšího vodního toku. Sub Alnus glutinosa, Tilia cf. cordata.

Scutellinia subhirtella

Scutellinia subhirtella, 11.09.2016, výtrusy ze snímku výše. Barveno bavlníkovou modří, ostřeno na ornamentiku na horní stěně výtrusů, zv. 1000x, doostřeno.


Literatura

  • Schumacher, T. (1990): The genus Scutellinia (Pyronemataceae). Opera Botanica 101: 1-107
  • Svrček, M. (1971): Československé druhy rodu Scutellinia (Cooke) Lamb. emend. Le Gal (Pezizales). 1. Česká mykologie 25: 77 - 87.

Druhy ze stejného rodu


Druhy ze stejné čeledi (Pyronemataceae)

Poslední změna: 02.10.16
© Mykologie | Roman Maňák