Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Scutellinia crinita (Bull.) Lambotte

kosmatka jelení

zařazení: Pyronemataceae - Pezizales - Pezizomycetidae - Pezizomycetes - Pezizomycotina - Ascomycota
synonyma: Humaria crinita (Bull.) Quél., Peziza crinita Bull., Scutellinia cervorum (Velen.) Svrček, Scutellinia scutellata var. cervorum (Velen.) Le Gal

Hojná kosmatka o velikosti do 1 cm s dlouhými chlupy (až 1,4 mm) rostoucí na nejrůznějších substrátech - tlející dřevo, výkaly zvířat, zbytky rostlin atd. Podle Schumachera (Schumacher 1990) je široce rozšířená v Evropě, ale její nálezy jsou známé i z USA, Japonska a patrně i z jiných zemí a kontinentů.

Scutellinia crinita

Scutellinia crinita, 04.07.2021, Chřiby. Bučina, na hrubozrnném pískovci částečně zanořeném v zemi.

Scutellinia crinita

Scutellinia crinita, 04.07.2021, Chřiby. Detail plodnic ze snímku výše.

Scutellinia crinita

Scutellinia crinita, 04.07.2021, Chřiby. Biotop plodnic z výše uvedených snímků s vyznačenou polohou nálezu (bílý kroužek uprostřed v dolní polovině snímku).

Scutellinia crinita

Scutellinia crinita, 11.06.2017, Dolnomoravský úval. Na holé zemi a částečně i pilinách ve světlině po zkácení starého dubu. Listnatý les s charakterem tvrdého lužního lesa.

Scutellinia crinita

Scutellinia crinita, 04.06.2017, Bílé Karpaty. Teplá dubohabřina; tlející větev listnáče v téměř vyschlém potůčku.

Scutellinia crinita

Scutellinia crinita, 04.06.2017, Bílé Karpaty. Stejná lokalita jako výše.

Scutellinia crinita

Scutellinia crinita, 29.05.2016, Bílé Karpaty. Tlející dřevo listnáče částečně pokryté blátem, příkopa u silnice na okraji listnatého lesa.

Scutellinia crinita

Scutellinia crinita, 29.05.2016, Bílé Karpaty. Chlupy jedné z plodnic ze snímku výše.


Literatura

  • Schumacher, T. (1990): The genus Scutellinia (Pyronemataceae). Opera Botanica 101: 1-107

Druhy ze stejného rodu


Druhy ze stejné čeledi (Pyronemataceae)

Poslední změna: 06.08.21
© Mykologie | Roman Maňák