Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Sarcoscypha austriaca (Beck ex Sacc.) Boud.

ohnivec rakouský

zařazení: Sarcoscyphaceae - Pezizales - Pezizomycetidae - Pezizomycetes - Pezizomycotina - Ascomycota
synonyma: Peziza imperialis Beck, Scutellinia imperialis (Beck) Kuntze, Peziza austriaca Beck ex Mussat

Hojná a nápadně zbarvená vřeckovýtrusá houba rostoucí pozdě na podzim (nejraněji jsem zaznamenal mladé plodnice zhruba v polovině září), za mírnějších zim a zjara saprofyticky na padlých větvích listnáčů, často zdánlivě ze země ze zanořeného dřeva. Od podobných, ale podstatně vzácnějších druhů (u nás Sarcoscypha jurana a Sarcoscypha coccinea a patrně i Sarcoscypha dudleyi), se liší hlavně výtrusy (tvar, tukové kapky) a zakroucenými chlupy na vnější straně plodnice, které jsou často zkroucené do podoby prasečích ocásků.

Hostitelsky se druhy překrývají - jak S. austriaca, tak S. coccinea mají poměrně široké spektrum hostitelů, větší část (všechny?) z nich společnou. S. jurana roste patrně výhradně na lípách, ale na lípě lze zaznamenat i oba výše zmíněné druhy (i když Sarcoscypha jurana obvykle v jiných biotopech, viz. poznámka u druhu). Navíc na lípě roste i S. dudleyi. Proto určování na základě hostitele, jak se někdy děje, je dosti nespolehlivé.

Druh je rozšířen zejména v nížinách, ale stoupá i do vyšších poloh (zaznamenal jsem jej v nadmořské výšce i přes 800 metrů). Rovněž biotopově není druh vyhraněný a lze jej nalézt v olšinách, ruderálních porostech, dubohabřinách, lužních lesích, bučinách a jinde. Na jihovýchodní Moravě je velmi hojný hlavně na větvičkách Robinia pseudoacacia (méně často Sambucus nigra, který akát často doprovází) v akátinách, kde mnohdy roste doslova masově.

Sarcoscypha austriaca

Sarcoscypha austriaca, 25.03.2018, Dolnomoravský úval. Světlý akátový porost na písku; plodnice rostoucí z částečně zanořené větve Robinia pseudoacacia.

Sarcoscypha austriaca

Sarcoscypha austriaca, 25.03.2018, Dolnomoravský úval. 4 plodnice ze snímku výše ve srovnání s velkou plodnicí rostoucí o pár metrů dál. Průměr plodnice byl téměř 12 cm.

Sarcoscypha austriaca

Sarcoscypha austriaca, 25.03.2018, Dolnomoravský úval. Lokalita jako výše; detail okraje.

Sarcoscypha austriaca

Sarcoscypha austriaca, 22.02.2015, Dolnomoravský úval. Silně ruderální porost s Robinia pseudoacacia a Sambucus nigra. Plodnice na větvičce akátu při tání sněhu.

Sarcoscypha austriaca

Sarcoscypha austriaca, 23.03.2014, CHKO Bílé Karpaty. Mechem obrostená větvička listnáče na okraji potůčku; sub Alnus glutinosa, Fagus sylvatica, Salix sp..

Sarcoscypha austriaca

Sarcoscypha austriaca, 17.11.2013, Dolnomoravský úval. Mladé plodnice na větvičce listnáče (pravděpodobně Robinia pseudoacacia).

Sarcoscypha austriaca

Sarcoscypha austriaca, 28.04.2013, CHKO Bílé Karpaty. Větvička listnáče na okraji podhorské bystřiny; sub Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus.

Sarcoscypha austriaca

Sarcoscypha austriaca, 01.04.2013, Dolnomoravský úval. Smíšený les (zejména Pinus sylvestris, Quercus robur a Robinia pseudoacacia) na písku. Poměrně velká hromada starých tlejících akátových větviček s mnoha stovkami plodnic ohnivců; na snímku zachycena malá část.

Sarcoscypha austriaca

Sarcoscypha austriaca, 24.03.2013, Dolnomoravský úval. Okraj lužního lesa. Větvička neidentifikovaného listnáče; sub Acer negundo, Fraxinus angustifolia subsp. danubalis, Sambucus nigra.

Sarcoscypha austriaca

Sarcoscypha austriaca, 26.11.2012, Dolnomoravský úval. Velmi různorodý podmáčený porost na písku; mladá plodnice na tlející větvičce cf. Alnus glutinosa.

Sarcoscypha austriaca

Sarcoscypha austriaca, 13.03.2011, Dolnomoravský úval. Světlý akátový porost na písku kolem sloupu vysokého napětí. Plodnice vyrůstající z jedné větvičky Robinia pseudoacacia. Kromě typicky zbarvených jsou zde i oranžové plodnice tzv. xanthoidní formy, která bývá někdy až téměř žlutá. Leg. Jirka Polčák, Laďa Špeta.


Literatura

  • Beran, M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Příroda, Praha, 24: 1-282.

Druhy ze stejného rodu

Druhy ze stejné čeledi (Sarcoscyphaceae)

Poslední změna: 06.04.18
© Mykologie | Roman Maňák