Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Sarcodontia crocea (Schwein.) Kotl.

hrotnatka zápašná

zařazení: Meruliaceae - Polyporales - Incertae sedis - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Sarcodontia mali Schulzer, Sistotrema croceum Schwein.

Roztroušeně se vyskytující kornatcovitá houba zařazená do Červeného seznamu (Beran 2006) mezi téměř ohrožené druhy (NT). Roste jako parazit na starých stromech jabloní (po smrti stromu i jako saprofyt), zcela výjimečně i jiných listnáčů. Bernicchia (2010) uvádí Quercus ilex, Szczepkowski (2010) udává kromě Malus sp. i Pyrus sp. (i jeden z mých nálezů pochází z Pyrus sp.), Sorbus aria, Sorbus domestica, Fraxinus excelsior, Acer spp., Photinia serrulata a stejně jako Bernicchia (2010) i Quercus ilex. Houba se dá nalézt v různých biotopech s vtroušenými jabloněmi, nejčastěji však ve starých neošetřovaných jabloňových sadech, které ale s intezifikací zemědělství mizí po celé Evropě a s tím souvisí i úbytek vhodných lokalit pro výskyt této krásné houby. Kromě českého Červeného seznamu figuruje dle Szczepkowského (2010) v červených seznamech Dánska, Estonska, Německa, Nizozemí, Švédska a Velké Británie. Mimo Evropu je houba také rozšířena v severní Americe a Asii.

Houba je poměrně snadno poznatelná podle až 3 cm dlouhých světle až sírově žlutých ostnů, které stárnutím hnědnou, a výrazného sladkého pachu po amylalkoholu, který bývá mnohdy nápadný i poměrně daleko od napadného stromu. To může pomoci při nalezení houby, neboť i přes svoji velikost ("povlaky" bývají i několik decimetrů dlouhé) a nápadnou barvu roste často skrytě v dutině starých jabloní (při několika nálezech jsem houbu dříve ucítil než uviděl). Mycelium houby ve dřevě je rovněž žluté a i ono má nápadný amylalkoholový pach. Z mých asi 15-ti lokalit (listopad 2017) je zhruba polovina ve starých sadech, kde bylo napadeno i několik desítek stromů, zbytek jsou nálezy ze stromořadí u cest nebo vtroušených jabloních v lesích či jabloních na zahradách.

Hrotnatka zápašná patří podle Tomšovského (2016) do phlebioidní větve, kde je poměrně blízce příbuzný například jiný náš běžný druh Phlebia uda, rovněž s víceméně žlutou barvou a ostnitým hymenoforem i když s podstatně kratšími ostny.

Sarcodontia crocea

Sarcodontia crocea, 31.12.2023, CHKO Bílé Karpaty. Listnatý nálet poblíž extenzivních ovocných sadů. Starší plodnice na odumírající kmenu Malus domestica.

Sarcodontia crocea

Sarcodontia crocea, 31.07.2016, CHKO Pálava. Vlhčí listnatý les s vtroušenými jabloněmi; mohutná stará jabloň s velkou dutinou víceméně celou vystlanou většími či menšími povlaky houby.

Sarcodontia crocea

Sarcodontia crocea, 17.01.2013, Dolnomoravský úval. Les lužního charakteru. Stará plodnice v dutině usychající Pyrus sp. na okraji lesa.

Sarcodontia crocea

Sarcodontia crocea, 26.07.2012, Kyjovská pahorkatina. Vnitřní část ulomené větve na usychající jabloni, neobdělávaný jabloňový sad.


Literatura

  • Beran, M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Příroda, Praha, 24: 1-282.
  • Bernicchia, A., Gorjón, S.P. (2010): Corticiaceae s.l. Fungi Europei 12. Candusso Edizioni, Italy: 1008 p.
  • Szczepkowski, A. (2010): Sarcodontia crocea (Polyporales, Basidiomycota) in Poland - distribution and decay ability in laboratory conditions. Polish Botanical Journal 55(2): 489-498.
  • Tomšovský, M. (2016): Sarcodontia crocea (Basidiomycota, Polyporales) is unrelated to Spongipellis. Phytotaxa 288 (2): 197-200.

Druhy ze stejné čeledi (Meruliaceae)

Poslední změna: 28.01.24
© Mykologie | Roman Maňák