Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Saccobolus versicolor (P. Karst.) P. Karst.

balíčkovec různobarvý

zařazení: Ascobolaceae - Pezizales - Pezizomycetidae - Pezizomycetes - Pezizomycotina - Ascomycota

Drobná vřeckovýtrusná houba rostoucí na trusu zvířat - uvádněn je například z trusu krav, koní, zajíců, ovcí a dalších zvířat. Vytváří 0,3 - 2,0 mm velká růžová, červenofialová až fialová apotecia. Český rodový název pochází z mikroskopického rysu typického i pro další druhy rodu Saccobolus - z balíčků, které jsou slepenci 8-mi výtrusů. Balíčky jsou poměrně stabilní a výtrusy se obvykle drží v balíčku pohromadě a takto jsou i vystřelovány z vřecek. Velikost a uspořádání výtrusů v těchto balíčcích jsou významnými určovacími znaky jednotlivých druhů, stejně jako ornamentika výtrusů nebo barva apotecia. U druhu Saccobolus versicolor je velikost výtrusů v poměrně velkém rozmezí, podobně jako například velikost apotécií a jejich barva. Rovněž ornamentika výtrusů je variabilní. Rozšíření druhu u nás není dostatečně známé, všeobecně se uvádí jako roztroušeně se vyskytující druh. Dle mých zkušeností je však poměrně hojný.

Saccobolus versicolor

Saccobolus versicolor, 11.02.2018, Dolnomoravský úval. Otevřená písčina se solitérními borovicemi; zaječí trus. Velký rozsah velikostí i barevnosti plodnic ilustruje velkou variabilitu tohoto druhu. Tučné tmavé body v apoteciích jsou viditelné jednotlivé balíčky výtrusů ve vřeccích. Velikost úsečky 500 µm, vložené obrázky ve stejném měřítku a ze stejného vzorku trusu.

Saccobolus versicolor

Saccobolus versicolor, 11.02.2018, Dolnomoravský úval. Balíčky výtrusů ze vzorku výše. Ornamentika je nejlépe viditelná na ještě ne zcela zralých výtrusech, na zralých dosti tmavých se stává špatně viditelnou. Snímky byly proto získány na balíčcích ještě ve vřeccích. Díky odebrání kousku hymenia a jemnému přitlačení krycího sklíčka se však některé balíčky mírně zdeformovaly oproti původnímu tvaru. Zvětšení 1000× (imerze), voda, délka úsečky 20 µm, ostřeno na ornamentiku.

Saccobolus versicolor

Saccobolus versicolor, 21.02.2016, Dolnomoravský úval. Zaječí trus na nivní louce.

Saccobolus versicolor

Saccobolus versicolor, balíček výtrusů z nálezu z 21.02.2016. Snímek je doostřen pro zvýraznění povrchové struktury výtrusů.

Poslední změna: 18.02.18
© Mykologie | Roman Maňák