Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Poronia erici Lohmeyer & Benkert

trusovka menší

zařazení: Xylariaceae - Xylariales - Xylariomycetidae - Sordariomycetes - Pezizomycotina - Ascomycota

V ČR velmi vzácný fimikolní (koprofilní) pyrenomycet z čeledi Xylariaceae, který nebyl dosud (září 2017) z České republiky znám. Červený seznam makromycetů (Beran 2006) uvádí pouze velmi podobný příbuzný druh Poronia punctata a to jako nezvěstný (EX?) od roku 1937.

Houba má číškovitý tvar, spodní stranou je z části ponořená v substrátu a bývá buď přisedlá nebo stopkatá. Disk stromatu má průměr do zhruba 1 cm, je bílý a černě tečkovaný ostiolami peritécií, která jsou zcela ponořena ve stromatu a jsou zhruba kulovitého tvaru o velikosti kolem 0,5 mm. Mikroznaky jsou obecně podobné dalším zástupcům čeledi Xylariaceae -  vřecko je opatřeno amyloidním apikálním aparátem, uniseriátní výtrusy jsou v dospělosti tmavě hnědé až téměř černé a mají poměrně výraznou klíční štěrbinu.

Od druhu P. punctata se P. erici odlišuje hlavně poněkud menším vzrůstem, většími výtrusy, menším délkošířkovým koeficientem výtrusů a částečně ekologií. Zatímco P. punctata je udávána téměř výhradně z trusu koní (Doveri (2004) uvádí výjimečné nálezy z trusu zajíců a klokanů), P. erici je udávána převážně z trusu zajíců nebo králíků, méně často pak vačnatců, koz, ovcí a výjimečně pak koní a dobytka.

Co se týká rozšíření druhu, udává Doveri (2004) Austrálii, střední Ameriku a střední Evropu s občasnými nálezy v Mediteránu. Bignell (2011) uvádí i dřívější rozšíření druhu ve Velké Británii s tím, že je sice od roku 1933 nezvěstný, ale byl zde náhodně nalezen v roce 2010.

Houba dosud nemá české druhové jméno, ale vzhledem k jejímu poněkud menšímu vzrůstu oproti podstatně známější P. punctata se mi jeví vhodným druhové jméno "menší".

Poronia erici

Poronia erici, 07.09.2017, Znojemská pahorkatina. Stepní lokalita s úzkolistými suchými trávníky, na trusu ovce. Na lokalitě druh nalezen na několika exkrementech v okruhu cca 50 m. Všechny snímky i mikrofoto ze 07.09.2017 pochází z této lokality. Leg. L. Hašek, R. Maňák, det. R. Maňák.
Pozn.: Houbu jsme našli nezávisle s Lubošem Haškem ve stejný okamžik na dvou exkrementech pár metrů od sebe a v době, kdy mi Luboš oznamoval nález "nějaké" houby, se o mě již pokoušel infarkt :-)

Poronia erici

Poronia erici, 07.09.2017, Znojemská pahorkatina.

Poronia erici

Poronia erici, 07.09.2017, Znojemská pahorkatina. Detail stromat s výraznými ostiolami a částečně odkrytými perithecii.

Poronia erici

Poronia erici, 07.09.2017, Znojemská pahorkatina.

Poronia erici

Poronia erici, 07.09.2017, Znojemská pahorkatina. Vřecko s amyloidním apikálním aparátem (barveno Melzerovým činidlem); vpravo dole samovolně vystřílené výtrusy z čerstvých plodnic s viditelně menším délkošířkovým parametrem (preparát ve vodě).


Literatura


Druhy ze stejné čeledi (Xylariaceae)

Poslední změna: 25.09.17
© Mykologie | Roman Maňák