Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer

hlíva hnízdovitá

zařazení: Phyllotopsidaceae - Agaricales - Agaricomycetidae - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Agaricus nidulans Pers., Pleuropus nidulans (Pers.) Zawadzki, Pleurotus nidulans (Pers.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst), Crepidotus nidulans (Pers.) Quél., Claudopus nidulans (Pers.) Peck, Dendrosarcus nidulans (Pers.) Kuntze, Panus nidulans (Pers.) Pilát, Lentinus stevensonii (Berk. & Broome) Henn.

Nápadná a téměř nezaměnitelná dřevní houba s bočně přirostlým kloboukem o průměru až téměř 10 cm. Má hygrofanní klobouk, který je za vlhka živě oranžový až žlutooranžový se světlejším okrajem a výrazně plstnatý. Lupeny mají podobnou barvu jako klobouk. Kolem místa přirůstání mívají plodnice obvykle hustou bělavou plst. Nápadný je také pach, který je u čerstvých plodnic výrazně sirovodíkový.

Obvykle roste na mrtvém dřevě listnáčů, ale vzácněji se s tímto druhem lze setkat také na jehličnanech, zejména smrku (Picea abies). V Červeném seznamu hub (Beran 2006) je uváděn jako téměř ohrožený druh (kategorie NT), který roste spíše ve vyšších polohách. Druh se však zjevně šíří, což dokládají početné nálezy autora i mnoho dalších publikovaných i nepublikovaných nálezů. Autorovy nálezy jsou také dost časté v nadmořských výškách kolem 200 m n. m., například v lužních lesích Dolnomoravského úvalu nebo podhůří Bílých Karpat.

Phyllotopsis nidulans

Phyllotopsis nidulans, 18.2.2024, Bílé Karpaty. Starší plodnice na mohutném pařezu Picea abies; smíšený porost.

Phyllotopsis nidulans

Phyllotopsis nidulans, 18.2.2024, Bílé Karpaty. Detail plodnice ze snímku výše.

Phyllotopsis nidulans

Phyllotopsis nidulans, 18.2.2024, Bílé Karpaty. Plodnice ze snímku výše.

Phyllotopsis nidulans

Phyllotopsis nidulans, 28.10.2013, Dolnomoravský úval. Padlý kmen listnáče, listnatý porost.

Phyllotopsis nidulans

Phyllotopsis nidulans, 20.10.2013, Dolnomoravský úval. Padlý kmen listnáče (pravděpodobně Populus cf. nigra); stejná lokalita jako u snímku z 14.11.2012.

Phyllotopsis nidulans

Phyllotopsis nidulans, 14.11.2012, Dolnomoravský úval. Padlý kmen Populus cf. nigra; smíšený les s převahou dřevin měkkého luhu na částečně podmáčené lokalitě.

Phyllotopsis nidulans

Phyllotopsis nidulans, 12.11.2012, Ždánický les. Padlý kmen Salix alba v lese lužního typu.

Phyllotopsis nidulans

Phyllotopsis nidulans, 12.11.2012, Ždánický les. Detail plodnice z nálezu výše.


Literatura

  • Beran, M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Příroda, Praha, 24: 1-282.
Poslední změna: 20.02.24
© Mykologie | Roman Maňák