Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Phylloporia ribis (Schumach.) Ryvarden

ohňovec rybízový

zařazení: Hymenochaetaceae - Hymenochaetales - Incertae sedis - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Phellinus ribis (Schumach.) Quél., Polyporus ribis (Schumach.) Fr.

Hojnější ohňovec vytvářející víceleté drobnější víceméně kloboukaté plodnice, které často srůstají dohromady do větších celků. Na povrchu rezavohnědého, tmavě hnědého až téměř černého klobouku jsou patrné koncentrické zóny, samotný okraj aktivně rostoucích plodnic pak bývá špinavě žlutý až hnědožlutý. Povrch klobouku často pokrývají mechy. Rezavohnědé až tmavě hnědé póry jsou dosti drobné (6 až 8 na milimetr).

Jde o dobře poznatelný druh rostoucí jako parazit na bázích listnatých keřů a stromů. Ryvarden & Melo (2014) udávají jako nejčastějšího hostitele Ribes spp., zatímco Kotlaba (1984) u nás uvádí jako nejčastější hostitele oba naše brsleny (Euonymus europaeus a Euonymus verrucosus) a to v 57% všech případů. Moje nálezy (cca z 20-ti lokalit na jihovýchodní Moravě) jsou rovněž z nadpoloviční většiny z brslenů. Okruh hostitelů je však podstatně širší a Ryvarden & Melo (2014) udávají asi čtyři desítky rodů.

Phylloporia ribis

Phylloporia ribis, 08.04.2018, Kyjovská pahorkatina. Dubohabřina s bohatým keřovým patrem; báze kmínku staršího Euonymus europaeus.

Phylloporia ribis

Phylloporia ribis, 08.04.2018, Kyjovská pahorkatina. Detail pórů jedné z plodnic ze snímku výše.

Phylloporia ribis

Phylloporia ribis, 06.08.2014, Bílé Karpaty. Okraj Karpatské dubohabřiny; na bázi kmínků Euonymus europaeus.


Literatura

  • Kotlaba, F. (1984b): Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů /Polyporales s.l./ v Československu. Academia, Praha: 1 - 194.
  • Ryvarden, L., Melo, I. (2014): Poroid fungi of Europe (with photos by T. Niemelä and drawings by I. Melo and T. Niemelä). Fungiflora, Oslo, Synopsis fungorum 31: 1 - 455

Druhy ze stejné čeledi (Hymenochaetaceae)

Poslední změna: 07.05.18
© Mykologie | Roman Maňák