Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Phellinus hartigii (Allesch. & Schnabl) Pat.

ohňovec Hartigův

zařazení: Hymenochaetaceae - Hymenochaetales - Incertae sedis - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Polyporus hartigii Allesch. & Schnabl, Fomes hartigii (Allesch. & Schnabl) Bres., Phellinus robustus var. hartigii (Allesch. & Schnabl) Bourdot & Galzin, Fomitiporia hartigii (Allesch. & Schnabl) Fiasson & Niemelä, Fomitiporella hartigii (Allesch. & Schnabl) Teixeira, Polyporus fulvus Quél.

Poměrně statný ohňovec vytvářející polorozlité až kloboukaté plodnice konzolovitého nebo kopytovitého tvaru, často s trojúhelníkovitým průřezem. Vzhledově i velikostně připomíná mnohem častější ohňovec statný - Fomitiporia robusta. Vytváří víceleté plodnice a proto lze u něj najít vrstevnaté rezavohnědé rourky vysoké až 0,5 cm s poměrně malými póry (5-7/mm). Roste jako parazit a následně i saprotrofně na kmenech jedlí, vzácněji i jiných jehličnanů. Ryvarden et Melo (2014) udávají růst na Juniperus, Picea, Pinus, Taxus a Tsuga, v Asii a severní Americe také na jiných jehličnanech.

U nás jde o druh vyskytující se roztroušeně až hojně a to zejména ve větších nadmořských výškách. Toto jde zjevně na vrub rozšíření jeho hlavního hostitele - jedle - neboť s tímto ohňovcem se lze vzácněji setkat i v nížinách. Kotlaba (1984b) například uvádí nález F. Valkouna z roku 1959 z nadmořské výšky 170 m n. m z Lednice z Taxus baccata.

Phellinus hartigii

Phellinus hartigii, 17.02.2024, CHKO Bílé Karpaty. Ležící kmen Abies alba; extenzivní pastvina.

Phellinus hartigii

Phellinus hartigii, 17.02.2024, CHKO Bílé Karpaty. Stejný kmen jako výše.

Phellinus hartigii

Phellinus hartigii, 25.06.2017, CHKO Beskydy. Jedlobučina, silný padlý kmen Abies alba. Nadmořská výška 770 m n. m.

Phellinus hartigii

Phellinus hartigii, 25.06.2017, CHKO Beskydy. Stejný kmen jako výše. Na kmeni napočítáno celkem asi tři desítky většinou polorozlitých plodnic.

Phellinus hartigii

Phellinus hartigii, 25.06.2017, CHKO Beskydy. Stejný kmen jako výše.


Literatura

  • Kotlaba, F. (1984b): Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů /Polyporales s.l./ v Československu. Academia, Praha: 1 - 194.
  • Ryvarden, L., Melo, I. (2014): Poroid fungi of Europe (with photos by T. Niemelä and drawings by I. Melo and T. Niemelä). Fungiflora, Oslo, Synopsis fungorum 31: 1 - 455

Druhy ze stejného rodu


Druhy ze stejné čeledi (Hymenochaetaceae)

Poslední změna: 17.02.24
© Mykologie | Roman Maňák