Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Ophiocordyceps entomorrhiza (Dicks.) G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones & Spatafora

housenice střevlíková

zařazení: Ophiocordycipitaceae - Hypocreales - Hypocreomycetidae - Sordariomycetes - Pezizomycotina - Ascomycota
synonyma: Sphaeria entomorrhiza Dicks., Xylaria entomorhiza (Dicks.) Gray, Cordyceps entomorrhiza (Dicks.) Fr.

Vzácná housenice uvedená jako kriticky ohrožená v Červeném seznamu jako Cordyceps entomorrhiza (Beran 2006). Vytváří stromata s třeněm (stopkou) vysokou i kolem 10 cm (dle mých nálezů), z níž část je obvykle ukryta v půdě. Plodná část je kulovitého až vejčitého tvaru, je bělavá až bílošedá, někdy s lehkým nafialovělým nádechem, a může dosahovat velikost až 1 cm. Je bradavčitá od jednotlivých peritécií zanořených uvnitř, z nichž jsou nápadné zejména tmavší ostioly.

Jde o parazitický druh parazitující na larvách a dospělcích brouků a to téměř výhradně střevlíkovitých. Hostitel (larva) je obvykle pod povrchem půdy. Při jednom ze svých nálezů byla larva cca 4 cm hluboko, při jiném cca 6 cm. Roste v listnatých lesích, v literatuře jsou někdy uváděny i louky (viz. např. Holec et al. 2012).

Ophiocordyceps entomorrhiza

Ophiocordyceps entomorrhiza, 30.06.2019, Ždánický les. Stejná lokalita jako u nálezu z 08.06.2012 a jiných. Na lokalitě se houba vyskytuje každoročně a postupně se mi ji zde povedlo najít na vícero sublokalitách.

Ophiocordyceps entomorrhiza

Ophiocordyceps entomorrhiza, 30.06.2019, Ždánický les. Lokalita jako výše. Krom pohlavního stadia je na snímku viditelné také stadium nepohlavní.

Ophiocordyceps entomorrhiza

Ophiocordyceps entomorrhiza, 30.06.2019, Ždánický les. Anamorfa a teleomorfa.

Ophiocordyceps entomorrhiza

Ophiocordyceps entomorrhiza, 08.06.2019, Ždánický les. Stejná lokalita jako u nálezu z 23.06.2012 avšak zcela jiné místo vzdálené cca 1 km. Sub Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus.

Ophiocordyceps entomorrhiza

Ophiocordyceps entomorrhiza, 08.06.2019, Ždánický les. Plodnice ze snímku výše s hostitelem - larvou střevlíka rodu Carabus (leg. doc. Jan Bezděk).

Ophiocordyceps entomorrhiza

Ophiocordyceps entomorrhiza, 08.06.2019, Ždánický les. Detail jednoho ze stromat ze snímku výše.

Ophiocordyceps entomorrhiza

Ophiocordyceps entomorrhiza, 08.06.2019, Ždánický les. Detail třeně.

Ophiocordyceps entomorrhiza

Ophiocordyceps entomorrhiza, 31.07.2016, CHKO Pálava. Stroma rostoucí na okraji lesní cesty v dubohabřině.

Ophiocordyceps entomorrhiza

Ophiocordyceps entomorrhiza, 31.07.2016, CHKO Pálava. Detail z nálezu výše.

Ophiocordyceps entomorrhiza

Ophiocordyceps entomorrhiza, 23.06.2013, Ždánický les. Stejná lokalita a stejné místo v břehu u lesní cesty jako u nálezu z 30.07.2012. Později v tomto roce proběhla lesní cesta rozsáhlými úpravami a od té doby se mi zde houbu nalézt nepovedlo (červen 2019).

Ophiocordyceps entomorrhiza

Ophiocordyceps entomorrhiza, 30.07.2012, Ždánický les. Břeh porostlý mechem přiléhající k lesní cestě v listnatém porostu. Na stejném místě (plus minus několik málo desítek centimetrů) jsem houbu nalezl již 15.08.2011. Nálezy z 11.07.2012 a 23.06.2012 rovněž pocházejí ze Ždánického lesa, ovšem z poměrně vzdálených míst. Všechny však spojuje bezprostřední blízkost menšího vodního toku.

Ophiocordyceps entomorrhiza

Ophiocordyceps entomorrhiza, 11.07.2012, Ždánický les. Dvě plodnice vyrůstající z jedné larvy střevlíka. Listnatý porost s převahou starých keřů Crataegus sp. (lokalita Xylaria oxyacanthae) lemující potůček. Houbu jsem zde nalezl ještě následujícího roku.

Ophiocordyceps entomorrhiza

Ophiocordyceps entomorrhiza, 11.07.2012, Ždánický les. Lokalita jako u snímku výše.

Ophiocordyceps entomorrhiza

Ophiocordyceps entomorrhiza, 23.06.2012, Ždánický les. Listnatý porost kolem potůčku. Plodnici se nepovedlo vyhrabat i s hostitelem, neboť tento byl poměrně hluboko. Celková výška plodnice na snímku je cca 10 cm.

Ophiocordyceps entomorrhiza

Ophiocordyceps entomorrhiza, 23.06.2012, Ždánický les. Detail stromatu ze snímku výše.


Literatura

  • Beran, M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Příroda, Praha, 24: 1-282.
  • Holec, J., Beran, M., Bielich, A. (2012): Přehled hub střední Evropy, Academia, Praha: 624 p.
Poslední změna: 17.10.21
© Mykologie | Roman Maňák