Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Neolentinus cyathiformis (Schaeff.) Della Maggiora & Trassinelli

houževnatec pohárovitý

zařazení: Polyporaceae - Polyporales - Incertae sedis - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Neolentinus schaefferi Redhead & Ginns, Neolentinus degener (Kalchbr.) Hrouda, Lentinus schaefferi (Redhead & Ginns) Rauschert, Lentinus degener Kalchbr., Panus cyathiformis (Schaeff.) Fr.

Teplomilný poměrně velký (klobouk i přes 20 cm) druh uvedený v Červeném seznamu makromycetů (Beran 2006) jako ohrožený druh (kategorie EN). Jeho ekologii a rozšíření u nás a v rámci Evropy se podrobně věnuje starší článek Kotlaby a Pouzara v časopise Česká mykologie (Kotlaba, Pouzar 1967). Autoři uvádějí evropský výskyt převážně v teplé panonské nížině (jižní Morava, jižní Slovensko, Maďarsko, severní Jugoslávie) a v jižní Francii. V rámci České republiky pak poznamenávají, že se vyskytuje zejména v lužních lesích na jižní Moravě, zatímco v Čechách je extrémně vzácný a to i na vhodných stanovištích. Novější mapa jeho rozšíření u nás je uvedena v článku P. Hroudy (viz. Hrouda 2001), která vpodstatě koresponduje s rozšířením uvedeným v Kotlabově a Pouzarově článku, přičemž autor uvádí, že výskyt patrně slabě klesá.

Můj nový nález tohto druhu z roku 2012 na tlejícím padlém kmenu (pravděpodobně Populus nigra) v nivě řeky Moravy proto vzhledem k předchozímu není překvapujícím. Druh zde byl zaznamenán i v následujících letech a to na dvou mikrolokalitách v počtu až několika desítek plodnic. Poněkud překvapivější je pak můj další nález z podhůří Bílých Karpat z karpatské dubohabřiny z roku 2013 na pařezu Carpinus betulus. Zde byl pak druh potvrzen roku 2015.

Neolentinus cyathiformis

Neolentinus cyathiformis, 02.06.2013, Bílé Karpaty. Karpatská dubohabřina; starší plodnice na tlejícím pařezu Carpinus betulus. Druh zde byl potvrzen při opakovaných návštěvách v roce 2015.

Neolentinus cyathiformis

Neolentinus cyathiformis, 26.05.2013, Dolnomoravský úval. Mladá plodnice na jiné části kmene ze snímků níže.

Neolentinus cyathiformis

Neolentinus cyathiformis, 26.05.2013, Dolnomoravský úval. Stejný kmen jako u snímku níže.

Neolentinus cyathiformis

Neolentinus cyathiformis, 26.05.2013, Dolnomoravský úval. Les s charakterem lužního lesa v nivě řeky Moravy; část tlejícího kmene, patrně Populus nigra.


Literatura

  • Beran, M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Příroda, Praha, 24: 1-282.
  • Hrouda, P. (2001): Pleurotoid fungi of the family Polyporaceae in the Czech Republic and Slovakia. Czech Mycology 53(1), 29 - 88.
  • Kotlaba, F., Pouzar, Z. (1967): Rozšíření houževnatce pohárovitého — Lentinus degener Kalchbr. in Fr. — v Československu. Česká mykologie 21(1): 24 - 28.

Druhy ze stejné čeledi (Polyporaceae)

Poslední změna: 09.01.17
© Mykologie | Roman Maňák