Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Mytilinidion rhenanum Fuckel

škeblovka obecná


zařazení: Mytilinidiaceae - Mytilinidiales - Incertae sedis - Dothideomycetes - Pezizomycotina - Ascomycota
synonyma: Lopadostoma rhenanum (Fuckel) P.M.D. Martin, Lophium mytilinum P. Karst., Mytilinidion karstenii Sacc.

Tento lignikolní sapropfyt je charakterizován až 2 mm dlouhými černými hysterotecii s výrazným rýhováním a poměrně velkými světle hnědými až hnědými výtrusy s 3-5 přepážkami, výjimečně až sedmi. Hysterotecia mají konchátní vzhled, což se odráží i v rodovém názvu Mytilinidion nazvaném podle rodu mušlí Mytilus. Podle Boehma et al. (2009) náleží druh do čeledi Mytilinidiaceae, která je vysoce monofyletickou a je charakterizována konchátním vzhledem plodnic a tenkostěnným skleroparenchymatickým peridiem. Mytilinidion rhenanum roste na dřevě jehličnanů.

V rámci ČR jde patrně o poměrně hojný druh, ale přehlížený nebo spíš ignorovaný. Soudě dle mých vlastních nálezů je minimálně na jihovýchodní Moravě hojný. Réblová a Svrček (1997) udávají necelé dvě desítky nálezů z různých míst republiky a uzavírají, že jde patrně o běžný druh, kde je však potřeba dobře znát habitat pro úspěšné nalezení (udávají, že druh roste často v dutinách). S posledním tvrzením souhlasím jen částečně, neboť dle mých zkušeností zejména z rozsáhlých borových lesů jihovýchodní Moravy, se dá druh obvykle nalézt na dobře viditelných místech hostitele (řezná plocha pařezu, horní strana padlého kmene apod.) a i přes malou velikost je díky faktu, že často vytváří početné skupiny, dobře viditelný a nápadný. Samozřejmě v mnoha případech je potřeba jej dost pečlivě hledat.

Druh dosud nemá český název nebo se mi jej alespoň v literatuře nepovedlo dohledat. Překlad slovenského škľabkovka obyčajná, tedy škeblovka obecná, se mi vzhledem k tvaru plodnic a pravděpodobně hojnému výskytu jeví jako vhodný.

Mytilinidion rhenanum

Mytilinidion rhenanum, 28.12.2018, Dolnomoravský úval. Světlá akátina se starými borovými pařezy. Pařez Pinus sylvestris (řezná plocha, boční strany, vnitřek tlejícího pařezu). Délka úsečky 500 µm.

Mytilinidion rhenanum

Mytilinidion rhenanum, 28.12.2018, Dolnomoravský úval. Lokalita jako výše. Délka úsečky 500 µm.

Mytilinidion rhenanum

Mytilinidion rhenanum, 28.12.2018, Dolnomoravský úval. Část hymenia s různě starými vřecky. Zvětšení 1000× (imerze), Melzerovo činidlo, délka úsečky 10 µm.

Mytilinidion rhenanum

Mytilinidion rhenanum, 03.12.2017, Dolnomoravský úval. Borová monokultura na písku s přimíšeným akátem; kořenové náběhy tlejícího pařezu Pinus sylvestris.

Mytilinidion rhenanum

Mytilinidion rhenanum, 03.12.2017, Dolnomoravský úval. Výtrusy exikátu ze snímku výše. Zv. 1000x (imerze), voda.

Mytilinidion rhenanum

Mytilinidion rhenanum, 17.11.2017, Dolnomoravský úval. Smíšený les s převahou borovice; řezná plocha tlejícího pařezu Pinus sylvestris. Detail hysterothecií s výrazným rýhováním. Zejména uprostřed vpravo, ale i jinde na snímku, jsou patrná stará rozpadlá hysterothecia.

Mytilinidion rhenanum

Mytilinidion rhenanum, 17.11.2017, Dolnomoravský úval. Stejná lokalita jako výše; tlející pařez Pinus sylvestris v pokročilém stadiu rozkladu.

Mytilinidion rhenanum

Mytilinidion rhenanum, 06.09.2017, Křižanovská vrchovina. Převážně smrkový les, tlející pařez Picea abies.


Literatura:

  • Boehm, E.W.A. et al. (2009): A molecular phylogenetic reappraisal of the Hysteriaceae, Mytilinidiaceae and Gloniaceae (Pleosporomycetidae, Dothideomycetes) with keys to world species. Studies in Mycology 64, 49 - 83.
  • Réblová, M., Svrček, M. (1997): New records of Pyrenomycetes from Czech and Slovak Republics II. Some rare and interesting species of the orders Dothideales and Sordariales. Czech Mycology 49(3-4): 207 - 228.
Poslední změna: 29.12.18
© Mykologie | Roman Maňák