Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Mycena abramsii (Murrill) Murrill

helmovka raná


zařazení: Mycenaceae - Agaricales - Agaricomycetidae - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Mycena praecox Velen., Prunulus abramsii Murrill

Poměrně hojný druh helmovky rostoucí saprotrofně jednotlivě nebo v malých skupinkách na dřevě listnáčů, výjimečně i jehličnanů. Klobouk velký až 4 cm je zbarven v nevýrazných odstínech šedohnědé až hnědé barvy podobně jako třeň. Houba obvykle voní slabě až výrazně nitrózně, ovšem tento znak není přítomen u všech plodnic a chybí i u zasychajících plodnic. Nestálost vůně jsem si ověřil při nálezu 14.5.2017, kdy na poměrně malé ploše bylo nalezeno cca 20 plodnic, z nichž některé měly výrazně nitrózní pach, jiné, zhruba stejně staré, však pach naprosto postrádaly.

Odlišení od podobných druhů (např. Mycena leptocephalla) bývá někdy obtížné, napomoci pak můžou mikroznaky, hlavně cheilocystidy s výrazným dlouhým krčkem. Některé cheilocystidy krček postrádají. Aronsen (2016) a Robich (2003) uvádějí, že vzácně můžou být krčky dva i více.

Mycena abramsii

Mycena abramsii, 20.05.2018, CHKO Bílé Karpaty. Světlé místo v listnatém lese; růst ze zbytků dřeva pod povrchem země. Sub Fagus sylvatica.

Mycena abramsii

Mycena abramsii, 14.05.2017, Bílé Karpaty. Rozhraní listnatého (Quercus robur, Tilia sp.) a jehličnatého lesa (Picea abies, vtroušeně Larix decidua). Tlející dřevo v zemi, patrně Picea abies.

Mycena abramsii

Mycena abramsii, 14.05.2017, Bílé Karpaty. Mikroznaky ze vzorku výše. Vlevo cheilocystida s protaženým krčkem (barveno kongočervení), vpravo srovnání vzhledu výtrusů v Melzerově činidle (nahoře) a ve vodě (dole). Výtrusy byla získány samovolným vypadáním z plodnice na sklíčko, v obou případech ze stejné plodnice ve stejný čas. Rozdíl není jen ve viditelnosti tukových kapek, ale i ve velikosti. V obou případech bylo co nejprecizněji měřeno 50 výtrusů a jejich průměrné velikosti jsou Me_voda = 8,8 × 4,8 µm, Me_Melzer = 8,3 × 4,3 µm.


Literatura:

  • Aronsen, A., Laessøe, T. (2016): The Genus Mycena s.l. Fungi of Northern Europe 5. Danish Mycological Society: 373 p.
  • Robich, G. (2003): Mycena d'Europa. A.M.B. Fondazione. Centro Studi Micologici: 728 p.

Druhy ze stejného rodu

Druhy ze stejné čeledi (Mycenaceae)

Poslední změna: 23.01.19
© Mykologie | Roman Maňák