Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Lentomitella vestita (Sacc.) Höhn.


zařazení: Xenospadicoidaceae - Xenospadicoidales - Sordariomycetidae - Sordariomycetes - Pezizomycotina - Ascomycota
synonyma: Ceratostomella vestita Sacc., Cerastomis vestita (Sacc.) Clem., Endoxyla vestita (Sacc.) Munk

Drobný lignikolní askomycet se zanořenými či částečně zanořenými askomaty, z nichž nad povrch dřeva vyráží centrální ostiola ve formě poměrně dlouhého krčku, který může být delší než průměr samotného askomatu. U druhu není moc dobře známo jeho rozšíření neboť jde o jednoznačně přehlížený druh.

Přesné určení je možné pouze mikroskopicky. Druh má podélně rýhované jednoseptátní výtrusy, které jsou v rámci rodu Lentomitella nejmenší. Roste saprofyticky na dřevě listnáčů. Réblová et al. (2018) udává Quercus sp., Betula sp. a Fagus sylvatica. Další hostitele se mi nepovedlo dohledat, ale jejich spektrum bude zřejmě širší.

Lentomitella vestita

Lentomitella vestita, 26.12.2018, Bílé Karpaty. Teplá doubrava, tlející část padlého kmene Quercus robur.

Lentomitella vestita

Lentomitella vestita, 26.12.2018, Bílé Karpaty. Detail askomat. Naměřený průměr globózní části byl 0,3 - 0,4 mm, celková výška i s krčkem pak 0,4 - 0,7 mm.

Lentomitella vestita

Lentomitella vestita, 26.12.2018, Bílé Karpaty. Detail askomat.

Lentomitella vestita

Lentomitella vestita, 26.12.2018, Bílé Karpaty. Vřecka s výtrusy. U vřecek je patrný drobný apikální aparát (velký zhruba 2×1,5 µm) u výtrusů pak podélné rýhy. Zvětšení 1000× (imerze), barveno kongočervení a Melzerovým činidlem, délka úsečky 5 µm.

Lentomitella vestita

Lentomitella vestita, 26.12.2018, Bílé Karpaty. Septované vlasy obklopující ve větší či menší míře globózní část askomatu. Zvětšení 1000× (imerze), Melzerovo činidlo. Na dvou vložených snímcích vlevo dole jsou siluety dvou askomat s dobře viditelnými vlasy.


Literatura:

  • Réblová, M., Miller, A.N., Réblová, K., Štěpánek, V. (2018): Phylogenetic classification and generic delineation of Calyptosphaeria gen. nov., Lentomitella, Spadicoides and Torrentispora (Sordariomycetes). Studies in Mycology 89: 1-62.
  • Réblová, M. (2006): Molecular systematics of Ceratostomella sensu lato a morphologically similar fungi. Mycologia 98(1): 68-93.

Druhy ze stejného rodu

Druhy ze stejné čeledi (Xenospadicoidaceae)

Poslední změna: 28.12.18
© Mykologie | Roman Maňák