Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Lentomitella conoidea (Feltg.) Réblová


zařazení: Xenospadicoidaceae - Xenospadicoidales - Sordariomycetidae - Sordariomycetes - Pezizomycotina - Ascomycota
synonyma: Eriosphaeria conoidea Feltg.

Druh nově zkombinovaný českou mykoložkou Martinou Réblovou (Réblová et al. 2018). Rod Lentomitella byl ustaven v roce 1905 významným rakouským bryologem a mykologem Franzem Höhnelem, který navrhnul 250 nových rodů a 500 druhů (Kirk et al. 2013). Rod byl dlouhou dobu monotypický až roku 2006 do něj Réblová na základě fylogenetické analýzy přesunula druhy Ceratostomella cirrhosa a Ceratosphaeria crinigera a spolu s J. Fournierem navíc posala druh Lentomitella tomentosa. Zařazení rodu samotného však bylo nejasné (Réblová 2006). V nové práci (Réblová et al. 2018) byl rod rozšířen nově zkombinovanými druhy a novými druhy a navíc byl zařazen do čeledi Xenospadicoidaceae, kde vytváří monofyletickou větev se silnou podporou.

Lentomitella conoidea vytváří, podobně jako další druhy rodu, periteciální víceméně kulovitá, částečně nebo úplně zanořená nestromatická askomata s výrazným vyčnívajícím krčkem. Peritecia jsou tmavě hnědá až černá o půrměru do cca 0,4 mm a jsou pokryta septovanými tmavě hnědými vlasy. Krček má proměnlivou délku, Réblová et al. 2018 uvádějí maximálně 0,8 mm. Výtrusy mají na povrchu několik podélných rýh. Druh roste saprotrofně na tlejícím dřevě nejrůznějších listnáčů.

Lentomitella conoidea

Lentomitella conoidea, 15.04.2018, CHKO Bílé Karpaty. Dubohabřina s přimíšenými jehličnany (Pinus sylvestris), Larix decidua) a listnáči (zejména Tilia sp.); tlející větev Tilia sp. na okraji téměř vyschlého potůčku.

Lentomitella conoidea

Lentomitella conoidea, 15.04.2018, CHKO Bílé Karpaty. Lokalita jako výše.

Lentomitella conoidea

Lentomitella conoidea, 15.04.2018, CHKO Bílé Karpaty. Očištěná peritecia vytažená z tlejícího dřeva. Místy jsou viditelné septované vlasy kolem peritecia. Zvětšení 20×, délka úsečky 500 µm.

Lentomitella conoidea

Lentomitella conoidea, 15.04.2018, CHKO Bílé Karpaty. Samovolně vystřílené výtrusy. Oba snímky zachycují tutéž část preparátu, jen s jinou rovinou zaostření. U snímku vpravo se zvýšeným kontrastem jsou dobře viditelné podélné rýhy na povrchu výtrusů. Zvětšení 400×, voda, délka úsečky 10 µm.


Literatura:

  • Kirk, P.M., Cannon, P.F. et al. (2013): Dictionary of fungi, 10th edition. CABI Europe - UK: 771 p.
  • Réblová, M., Miller, A.N., Réblová, K., Štěpánek, V. (2018): Phylogenetic classification and generic delineation of Calyptosphaeria gen. nov., Lentomitella, Spadicoides and Torrentispora (Sordariomycetes). Studies in Mycology 89: 1-62.
  • Réblová, M. (2006): Molecular systematics of Ceratostomella sensu lato a morphologically similar fungi. Mycologia 98(1): 68-93.

Druhy ze stejného rodu

Druhy ze stejné čeledi (Xenospadicoidaceae)

Poslední změna: 18.04.18
© Mykologie | Roman Maňák