Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Lachnella alboviolascens (Alb. & Schwein.) Fr.

číšovec bělofialový


zařazení: Niaceae - Agaricales - Agaricomycetidae - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Chaetocypha alboviolascens (Alb. & Schwein.) Kuntze, Chaetocypha dochmiospora (Berk. & Broome) Kuntze, Corticium dubium Quél., Cyphella alboviolascens (Alb. & Schwein.) P. Karst., Cyphella pseudovillosa Henn., Cyphellopsis alboviolascens (Alb. & Schwein.) Donk, Peziza alboviolascens Alb. & Schwein.

Drobný basidiomycet, který na první pohled připomíná vřeckovýtrusnou houbu (např. Lachnum spp. nebo jiné zástupce čeledi Hyaloscyphaceae). Do stejného rodu náleží ještě druh Lachnella villosa, který je však poněkud drobnější a mikroskopicky se liší zejména menšími a jinak tvarovanými výtrusy. Číšovec bělofialový roste roztroušeně až hojně (zjevně je přehlížený nebo zaměňovaný za zástupce nepříliš populární rodu Lachnum) ve skupinkách na drobnějších větvičkách dřevin a mrtvých stoncích bylin.

Lachnella alboviolascens

Lachnella alboviolascens, 30.12.2017, CHKO Pálava. Tenká suchá větvička na živém stromě Fraxinus excelsior.

Lachnella alboviolascens

Lachnella alboviolascens, 03.12.2017, Dolnomoravský úval. Porost Helianthus tuberosus na okraji pole. Velmi hojně na mrtvých stojících či padlých stoncích H. tuberosus, nejčastěji poblíž bází.

Lachnella alboviolascens

Lachnella alboviolascens, 23.11.2017, Kyjovská pahorkatina. Mrtvé a padlé větvičky Vitis vinifera ve starém neobdělávaném vinohradu.

Lachnella alboviolascens

Lachnella alboviolascens, 23.11.2017, Kyjovská pahorkatina. Starší plodničky na padlé větvičce Vitis vinifera. Moji původní domněnku, že by mohlo jít o jiný druh rostoucí společně s Lachnella alboviolascens vyvrátily mikroskopické preparáty.

Lachnella alboviolascens

Lachnella alboviolascens, 23.11.2017, Kyjovská pahorkatina. Inkrustované chloupky z plodnic ze snímků výše. Zv. 400x, kongočerveň.

Druhy ze stejné čeledi (Niaceae)

Poslední změna: 01.01.19
© Mykologie | Roman Maňák