Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Inocybe godeyi Gillet

vláknice Godeyova

zařazení: Inocybaceae - Agaricales - Agaricomycetidae - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Inocybe rickenii Kallenb., Inocybe rubescens Gillet

Roztroušeně se vyskytující vláknice z podrodu Inocybe, sekce Splendentes. Vyznačuje se zpočátku světle okrovými až téměř bílými plodnicemi, které však postupně červenají. Podobným červenáním se projevují i další vláknice (Inocybe erubescens, Inocybe adaequata), které však patří do podrodu Inosperma a v případě makroskopické podobnosti je tak lze spolehlivě odlišit nepřítomností pleurocystid a hymeniálními nemetuloidními cheilocystidami. Dosti podobná může být i další vláknice - Inocybe whitei, která se liší především ekologií (roste ve smrkových lesích), mikroskopicky pak zejména především menšími eliptickými výtrusy a kaulocystidami pouze v horní části třeně.

Vláknice Godeyova roste koncem léta a na podzim v lesích a parcích na zásaditém podloží. Tvoří mykorhizu s nejrůznějšími listnáči (buk, dub, lípa ad.).

Inocybe godeyi

Inocybe godeyi, 07.10.2017, Dolnomoravský úval. Mladší plodnice v městské zeleni na holé půdě prakticky bez podrostu; sub Betula pendula, Acer platanoides, Picea abies a Pinus sylvestris. Vláknice se zde v pásu dlouhém několik desítek metrů objevují minimálně 6 let, většinou v počtu několika málo plodnic. Letošní podmínky pro ně byly zjevně příznivé a objevily se zde v desítkách plodnic. Z přítomných dřevin se jeví jako nejpravděpodobnější mykorhiza s břízou.

Inocybe godeyi

Inocybe godeyi, 07.10.2017, Dolnomoravský úval. Stejné místo jako u snímku výše.

Inocybe godeyi

Inocybe godeyi, 04.10.2017, Dolnomoravský úval, stejné místo jako u snímků ze 07.10.2017.


Literatura

  • Knudsen, H. & Vesterholt, J. (eds.) (2008): Funga Nordica. Copehagen, Nordsvamp: 1 - 265
  • Stangl, J. (2011): The Genus Inocybe in Bavaria. Summerfield books: 1 - 344.

Druhy ze stejného rodu


Druhy ze stejné čeledi (Inocybaceae)

Poslední změna: 07.10.17
© Mykologie | Roman Maňák