Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Hypocopra brefeldii Zopf

truska

zařazení: Xylariaceae - Xylariales - Xylariomycetidae - Sordariomycetes - Pezizomycotina - Ascomycota
synonyma: Sordaria brefeldii Zopf

Větší zástupce koprofilních pyrenomycetů s téměř zanořenými stromaty o velikosti až kolem 1 mm, která obsahují obvykle jedno peritecium, jen výjimečně více. Zhruba kulová peritecia mají papilátní poměrně nevýraznou ostiolu, která obvykle vyčnívá mírně nad povrch substrátu. Charakteristickým rysem druhu, respektive rodu, jsou tmavé výtrusy obvykle s klíční štěrbinou a hyalinní gelovou obálkou a amyloidní (výjimečně dextrinoidní) apikální aparát vřecek, podobně jako u jiných, převážně lignikolních rodů z čeledi Xylariaceae). Od dalších zástupců rodu se Hypocopra brefeldii pozná mikroskopicky. Roste na trusu býložravců a dle svých nálezů soudím, že se bude vyskytovat roztroušeně až hojně.

Hypocopra brefeldii

Hypocopra brefeldii, 23.02.2018, Dolnomoravský úval. Otevřená písčina se solitérními borovicemi, zaječí trus. Stromata téměř zanořená v substrátu. Na obrázku vlevo je vzácně se nacházející biperiteciátní stroma (potvrzeno při dělání preparátů pod stereomikroskopem). Všechny tři snímky jsou ve stejném měřítku, délka úsečky 1 mm.

Hypocopra brefeldii

Hypocopra brefeldii, 23.02.2018, Dolnomoravský úval. Lokalita stejná jako výše. Komplexní výrazné amyloidní apikální kroužky. Zvětšení 1000× (imerze), Melzerovo činidlo, délka úsečky 20 µm.

Hypocopra brefeldii

Hypocopra brefeldii, 23.02.2018, Dolnomoravský úval. Lokalita stejná jako výše. Hymenium s různě zralými vřecky. Zvětšení 100×, voda, délka úsečky 100 µm.


Druhy ze stejné čeledi (Xylariaceae)

Poslední změna: 25.02.18
© Mykologie | Roman Maňák