Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Holwaya mucida (Schulzer) Korf & Abawi

voskovička černavá


zařazení: Tympanidaceae - Phacidiales - Leotiomycetidae - Leotiomycetes - Pezizomycotina - Ascomycota
synonyma: Acrospermum caliciiforme Fr., Crinula caliciiformis (Fr.) Fr., Ditiola mucida Schulzer, Holwaya leptosperma (Peck) E.J. Durand, Patellaria leptosperma Peck

Askomycet z monotypického rodu Holwaya uvedený v Červeném seznamu (Beran 2006) jako ohrožený druh (EN). Dle mých vlastních nálezů (cca 10 lokalit) a četných dalších nálezů od kolegů je však v současnosti poněkud hojnější. Na vhodných lokalitách se pak vyskytuje hojně. Roste saprofyticky na padlých kmenech zejména lip a to velmi často na kmenech již obrostlých mechem. Mimo lip roste vzácně i na dalších listnáčích. Korf & Abawi (1971) udávají růst na Acer, Castanea, Fagus, Fraxinus, Magnolia, Quercus a Ulmus. Z vlastních nálezů ještě můžu doplnit Salix sp. (Salix cf. fragilis).

Obvykle se uvádí růst na vlhčích místech, například v údolích potoků či lužních lesů (např. Beran 2006). Z vlastních nálezů však usuzuji, že to ani zdaleka není pravidlem a druh je schopný bez problémů vyrůst i na sušších místech. V rámci CHKO Bílé Karpaty jsem nejednou druh nalezl na padlých kmenech lip na suchých či sušších loukách s listnatými remízky, v jednom případě i na kmeni padlém do louky a naprosto exponovaným slunečnímu svitu.

S druhem se lze za vhodných a vlhčích podmínek setkat téměř po celý rok, hojněji však na podzim nebo za mírnějších zim. Častěji se lze setkat s nápadnějším anamorfním stadiem Crinula caliciiformis (popsaným již Friesem v prvním vydání Systema Mycologicum z roku 1821), které vytváří obvykle skupinově rostoucí plodnice připomínající sirky s černým třeněm a nahoře s hlavičkou tvořenou bělavou až šedou vrstvou konidií. Toto stadium často obrůstá velké plochy kmenů. Pohlavní stadium je méně časté, objevuje se obvykle až později a vytváří až 15 mm široká mističkovitá až umbilikátní stopkatá apotecia. Konidie pohlavního stadia jsou hladké, víceméně oválné a dosti drobné (dle mých měření průměrně 3,2 × 1,4 µm). Výtrusy jsou dlouhé, filiformní, zhruba cylindrické, mírně alantoidní až alantoidní či pokroucené, bohatě septované (Hansen & Knudsen (2000) uvádějí 11 - 19 sept), obvykle s jednou velkou tukovou buňkou v rámci každé buňky výtrusu.

Holwaya mucida

Holwaya mucida, 25.11.2018, CHKO Bílé Karpaty. Listnatý les charakteru teplé dubohabřiny; padlý kmen Tilia sp.. Anamorfa Crinula caliciiformis.

Holwaya mucida

Holwaya mucida, 25.11.2018, CHKO Bílé Karpaty. Lokalita jako výše.

Holwaya mucida

Holwaya mucida, 25.11.2018, CHKO Bílé Karpaty. Lokalita jako výše.

Holwaya mucida

Holwaya mucida, 25.11.2018, CHKO Bílé Karpaty. Výtrusy exikátu ze snímku výše (dva z výtrusů klíčící). Naměřená velikost M = 41,1 - 79,0 × 3,6 - 5,0 µm (N = 50). Zvětšení 1000× (imerze), voda, délka úsečky 20 µm.

Holwaya mucida

Holwaya mucida, 09.11.2017, CHKO Bílé Karpaty. Smíšený porost s převahou Salix cf. fragilis, Corylus avellana a Picea abies. Několik plodnic anamorfy Crinula caliciiformis na zvrásněné borce mohutné padlé vrby (Salix cf. fragilis) v nadmořské výšce cca 550 m n. m.

Holwaya mucida

Holwaya mucida, 13.10.2013, CHKO Bílé Karpaty. Listnatý remízek mezi loukami, padlý kmen Tilia sp. Anamorfa Crinula caliciiformis.

Holwaya mucida

Holwaya mucida, 13.10.2013, CHKO Bílé Karpaty. Lokalita jako výše.


Literatura:

  • Beran, M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Příroda, Praha, 24: 1-282.
  • Hansen, L., Knudsen, H. [eds.] (2000): Nordic macromycetes, Volume 1: Ascomycetes. Nordsvamp: 309 p.
  • Korf, R.P., Abawi, G.S. (1971): On Holwaya, Crinula, Claussenomyces and Corynella. Canadian Journal of Botany 49(11): 1879 - 1883.
Poslední změna: 03.12.18
© Mykologie | Roman Maňák