Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Geastrum coronatum Pers.

hvězdovka tuhová


zařazení: Geastraceae - Geastrales - Phallomycetidae - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota

Vzácnější hvězdovka uvedená v Červeném seznamu (Beran 2006) jako zranitelný druh (VU). Roste nejraději na ruderálnějších místech, v křovinách, akátinách a to často v dost početných skupinách, nezřídka i s některými dalšími zástupci rodu.

Geastrum coronatum

Geastrum coronatum, 18.08.2018, Dolnomoravský úval. Mnoho desítek plodnic na dvou mikrolokalitách asi 20 m od sebe na okraji borové monokultury. Sub Acer negundo, Morus alba, Pinus sylvestris.

Geastrum coronatum

Geastrum coronatum, 18.08.2018, Dolnomoravský úval. Lokalita jako výše. Detail charakteristicky rozpukávající pseudoparenchymatické vrstvy u čerstvé mladší plodnice.

Geastrum coronatum

Geastrum coronatum, 15.07.2018, Dolnomoravský úval. Intravilán, sečený trávník na okraji akátiny. Na lokalitě nalezena jediná stará plodnice.

Geastrum coronatum

Geastrum coronatum, 01.07.2018, Dolnomoravský úval. Pod Fraxinus excelsior na písčitém podloží na okraji lesa. Mladá částečně ještě hypogeická plodnice.

Geastrum coronatum

Geastrum coronatum, 17.07.2016, Dolnomoravský úval. Pod Fraxinus excelsior na písčitém podloží na okraji lesa. Tři plodnice v různém stadiu vývoje, nejstarší plodnice (velikost cca 9 cm) přidána pro porovnání.

Geastrum coronatum

Geastrum coronatum, 17.07.2016, Dolnomoravský úval. Detail vláknitého otevírajícího se ústí.

Geastrum coronatum

Geastrum coronatum, 17.07.2016, Dolnomoravský úval. Stejné místo jako u dvou snímků výše. Jde o pravidelnou lokalitu, kde tato hvězdovka roste již minimálně 6 let (2016), většinou v poměrně velkém počtu. 17.07.2016 napočítáno na několika málo metrech čtverečných přes 60 čerstvých plodnic.


Literatura:

  • Beran, M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Příroda, Praha, 24: 1-282.

Druhy ze stejného rodu

Druhy ze stejné čeledi (Geastraceae)

Poslední změna: 10.01.19
© Mykologie | Roman Maňák