Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Geastrum campestre Morgan

hvězdovka drsná

zařazení: Geastraceae - Geastrales - Phallomycetidae - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota

Vzácnější hvězdovka zařazená do kategorie ohrožených druhů (EN) Červeného seznamu makromycetů (Beran 2006). Setkat se s ní lze nejčastěji na vyhřátých suchých stepních místech, ale vzácněji také ve světlejších teplých lesích.

Na základě analýzy molekulárních dat (viz. Jeppson et al. 2013) náleží do skupiny společně s Geastrum berkeleyi, Geastrum psedostriatum, Geastrum kotlabae a Geastrum pouzarii a s posledními dvěmi jmenovanými, pojmenovanými po významných českých mykolozích, vytváří samostatnou větev, kde všichni tři zástupci mají silně rýhovaný peristom a bradavčitý povrch endoperidia. Od G. pouzarii se G. campestre liší zejména o něco většími výtrusy a nerozpraskanou spodní stranou cípů díky perzistentní myceliální vrstvě. G. kotlabae pak má zcela přisedlou plodnou část.

Geastrum campestre

Geastrum campestre, 18.11.2023, Brněnská vrchovina. 2 plodnice sub Pinus sylvestris a Prunus avium na stepní jižnš orientované stráni.

Geastrum campestre

Geastrum campestre, 23.11.2019, Dolnomoravský úval. Starší plodnice; otevřená písčina s řídkou vegetací. V okruhu cca 1 m nalezena desítka plodnic.

Geastrum campestre

Geastrum campestre, 23.11.2019, Dolnomoravský úval. Skupinka nalezených plodnic. Lokalita jako výše.

Geastrum campestre

Geastrum campestre, 23.11.2019, Dolnomoravský úval. Detail peristomu.

Geastrum campestre

Geastrum campestre, 23.11.2019, Dolnomoravský úval. Povrch endoperidie se strukturami způsobujícími drsný povrch.

Geastrum campestre

Geastrum campestre, 23.11.2019, Dolnomoravský úval. Mikroskopická struktura exoperidie. Nafouklé buňky jsou poměrně křehké a snadno kolabují, což je na snímku dobře viditelné. Délka úsečky 20 µm, kongočerveň, zv. 400×.

Geastrum campestre

Geastrum campestre, 16.01.2019, Dolnomoravský úval. Intravilán, v opadu pod pásem vysazených Pseudotsuga menziesii s přimíšenou Pinus sylvestris.

Geastrum campestre

Geastrum campestre, 16.01.2019, Dolnomoravský úval. Mladší plodnice ze snímku výše.

Geastrum campestre

Geastrum campestre, 16.01.2019, Dolnomoravský úval. Detail peristomu starší plodnice.

Geastrum campestre

Geastrum campestre, 16.01.2019, Dolnomoravský úval. Detail povrchu endoperidie při 100× zvětšení. Délka úsečky 200 µm.

Geastrum campestre

Geastrum campestre, 08.09.2018, Hořovická pahorkatina. Prosvětlený okraj borového lesa s přimíšeným akátem; jižně orientovaný skalnatý svah. Sub Pinus sylvestris, Robinia pseudoacacia.

Geastrum campestre

Geastrum campestre, 08.09.2018, Hořovická pahorkatina. Lokalita jako výše. U plodnice vpravo jsou viditelné subhygroskopické cípy, stejně jako u třetí plodnice nalezené opodál. Ze snímku není vidět krátký krček přítomný u všech tří nalezených plodnic a víceméně zřetelná apofýza.

Geastrum campestre

Geastrum campestre, 08.09.2018, Hořovická pahorkatina. Detail peristomu.

Geastrum campestre

Geastrum campestre, 08.09.2018, Hořovická pahorkatina. Výtrusy se zřetelnou ornamentikou. Průměrná změřená výška ornamentiky je 0,8 µm, maximální pak 1,2 µm. Zvětšení 1000× (imerze), L4 (Clemencon), délka úsečky 10 µm.

Geastrum campestre

Geastrum campestre, 01.11.2017, Znojemská pahorkatina. Stepní lokalita s úzkolistými suchými trávníky.

Geastrum campestre

Geastrum campestre, 01.11.2017, Znojemská pahorkatina. Stepní lokalita s úzkolistými suchými trávníky. Celkem nalezena desítka plodnic v okruhu necelého metru.

Geastrum campestre

Geastrum campestre, 01.11.2017, Znojemská pahorkatina. Detail výrazně rýhovaného peristomu.

Geastrum campestre

Geastrum campestre, 01.11.2017, Znojemská pahorkatina. Inkrustované hyfy kapilicia. Zvětšení 1000× (imerze), bavlníková modř, délka úsečky 10 µm.


Literatura

  • Beran, M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Příroda, Praha, 24: 1-282.
  • Jeppson, M., Nilsson, R.H., Larsson, E. (2013): European earthstars in Geastraceae (Geastrales, Phallomycetidae) - a systematic approach using morphology and molecular sequence data. Systematics and Biodiversity 11(4): 437-465.

Druhy ze stejného rodu


Druhy ze stejné čeledi (Geastraceae)

Poslední změna: 22.12.23
© Mykologie | Roman Maňák