Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Dothidea sambuci (Pers.) Fr.

vředovcovka bezová

zařazení: Dothideaceae - Dothideales - Dothideomycetidae - Dothideomycetes - Pezizomycotina - Ascomycota
synonyma: Sphaeria sambuci Pers., Peripherostoma sambuci (Pers.) Gray, Systremma sambuci (Pers.) Munk, Dothidea natans (Tode) Zahlbr.

Dothidea sambuci je lignikolní saprofyt rostoucí výhradně na suchých větvičkách bezu a to buď na větvičkách padlých na zem nebo stále ještě připojených ke keři. Vytváří polštářkovitá tmavě hnědá až černá askomata, která jsou nejdříve subepidermální, později prorážejí tenkou kůru bezu a vytvářejí tím kolem sebe val. Stromata jsou při pohledu shora buď kruhová nebo eliptická a mají velikost do 2 mm, na výšku pak maximálně 0,4 mm. Rostou ve větším počtu obvykle na tenších větvičkách, avšak nevytvářejí příliš nahloučené skupiny. Blízce sousedící stromata někdy srůstají dohromady.

Stroma je multilokulární se stěnou tvořenou polyhedrálními hnědostěnnými celami, v nejhornější části téměř kruhovými. Vřecka jsou v průměru 70 × 15 µm velká, bitunikátní s osmi biseritáně uloženými výtrusy. Výtrusy jsou světle hnědé, jednoseptátní, zaškrcené, tvořené ze dvou cel, z nichž jedna je širší i delší než druhá. Jejich velikost je udávána v rozmezí (19)20 - 26 µm × (5)6 - 10 µm (viz. například Shoemaker and Hambleton (2005) a další literatura). Z mých měření velikostí samovolně vystřílených výtrusů založených nasedmi nálezech (leden 2018) vychází, že délka může být i o 2 - 3 mikrometry menší než je udávaná dolní hranice.

Houba je zřejmě do značné míry přehlížená, ale dle mého názoru nebude příliš hojná. Od svého prvního nálezu počátkem roku 2014 ji intenzivně hledám všude, kde je přítomný její hostitel a výsledkem za 4 roky je pouze 9 dalších nálezů. I na lokalitách, kde je velké množství keřů Sambucus nigra, jsem ji nalezl maximálně na jednom nebo dvou keřích. Naproti tomu se zdá, že není vůbec vybíravá, co se týká vlastností lokality. Moje nálezy pochází z nadmořských výšek od 180 m n. m. do zhruba 900 m n. m. Spektrum biotopů z devíti nálezů je velmi široké a zahrnuje tvrdý lužní les, suťový les ve vyšší poloze, bučinu s přimíšenými listnáči, smíšený kulturní les, okraj podmáčené olšiny na písku, ruderalizovaný okraj lesa u poměrně frekventované silnice, solitérní keře bezu v pomalu zarůstající pískovně, lemové společenstvo u potůčku, vtroušené keře Sambucus nigra v porostu invazního Acer negundo. Nálezy, které mi přibývají v dalších letech ukazují, že se houba vyskytuje roztroušeně.

Český název jsem vytvořil dle názvu čeledi Dothideaceae, která je uváděna jako vředovcovité a jelikož je rod Dothidea jejím typovým rodem, je vhodným rodovým názvem vředovcovka. Druhový název reflektuje ekologii druhu a je zároveň překladem latinského druhového názvu.

Dothidea sambuci

Dothidea sambuci, 05.04.2020, CHKO Bílé Karpaty. Listnatý porost, ruderálnější okraj s hojným zastoupením bezu. Tenké mrtvé větvičky na keřích Sambucus nigra; nález na 5+ keřích.

Dothidea sambuci

Dothidea sambuci, 01.03.2020, Dolnomoravský úval. Vlhčí les, hustý porost Sambucus nigra. Tenká suchá větvička na živém keři Sambucus nigra.

Dothidea sambuci

Dothidea sambuci, 01.03.2020, Dolnomoravský úval. Hymenium s vřecky. Zvětšení 1000× (imerze), kongočerveň, délka úsečky 10 µm.

Dothidea sambuci

Dothidea sambuci, 01.03.2020, Dolnomoravský úval. Peridium. Zvětšení 1000× (imerze), kongočerveň, délka úsečky 10 µm.

Dothidea sambuci

Dothidea sambuci, 13.01.2018, CHKO Bílé Karpaty. Suché větvičky na keřích Sambucu nigra; prosvětlené místo v listnatém lese s převahou buku.

Dothidea sambuci

Dothidea sambuci, 13.01.2018, CHKO Bílé Karpaty. Samovolně vystřílené výtrusy. Zvětšení 1000× (imerze), voda. Výtrusy ve vřecku mají obvykle větší délkošířkový koeficient, zdají se proto užší než výtrusy na snímku, viz. například výše zmíněná práce Shoemaker and Hambleton (2005).

Dothidea sambuci

Dothidea sambuci, 13.01.2018, CHKO Bílé Karpaty. Stromatální stěna s polyhedrálními celami. Zvětšení 400x, voda.

Dothidea sambuci

Dothidea sambuci, 24.12.2017, Hořovická pahorkatina. Suché větvičky na starém keři Sambucus nigra rostoucím u silnice v zaříznutém údolí. Vesměs starší stromata, avšak mnohá z nich ještě plodná se zjevně nepoškozenými výtrusy.

Dothidea sambuci

Dothidea sambuci, 24.12.2017, Hořovická pahorkatina. Stejné místo jako výše.

Dothidea sambuci

Dothidea sambuci, 13.03.2016, Dolnomoravský úval. Okraj tvrdého lužního lesa; suché větvičky na živých keřích a padlé větvičky Sambucus nigra. Prohlídka mnoha desítek keřů bezu v blízkém i vzdálenějším okolí přinesla nález této houby pouze na dvou z nich.

Dothidea sambuci

Dothidea sambuci, 28.12.2015, Dolnomoravský úval. Ořezané větve Sambucus nigra; okraj podmáčené olšiny na písku. Stejná lokalita jako u snímku ze 04.01.2014.

Dothidea sambuci

Dothidea sambuci, 04.01.2014, Dolnomoravský úval. Ořezané větve Sambucus nigra; okraj podmáčené olšiny na písku.


Literatura

  • Shoemaker, R.A., Hambleton, S. (2005): Dothidea sambuci and Diaporthe spiculosa. Canadian Journal of Botany 83(5): 484 - 490.
Poslední změna: 06.04.20
© Mykologie | Roman Maňák