Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Disciseda calva (Z. Moravec) Z. Moravec

žaludice lysá

zařazení: Agaricaceae - Agaricales - Agaricomycetidae - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Disciseda candida var. calva Z. Moravec

Břichatkovitá houba o velikosti maximálně cca 2 cm. Druhy rodu Disciseda rostou na slunných a teplých stanovištích (u nás převážně na jižní Moravě a ve středních Čechách) na písčinách, skalních stepích apod. Spolehlivé vzájemné rozlišení jednotlivých druhů je možné pouze mikroskopicky na základě velikosti a ornamentiky výtrusů, případně stavby kapilicia. Zajímavostí je, že se plodnice vyvíjejí v zemi ústím dolů, teprve při dozrání jsou "vytlačeny" na povrch a obráceny.

Zdeněk Moravec (Pilát 1958) uvádí, že i přes poměrně široké rozšíření tohoto druhu dosud neexistuje žádný doklad z oblasti Dolnomoravského úvaku od Hodonína a Rohatce až po Malacky. Nejsou mi známy novější údaje, ale dle mého dokladovaného nálezu z 20.8.2017 (viz. snímek níže) kousek od Hodonína, se v této oblasti druh vyskytuje, i když zjevně mnohem méně než jinak vzácnější Disciseda bovista.

Disciseda calva

Disciseda calva, 17.11.2018, Dolnomoravský úval. Vyprahlá štěrkopísčitá polní cesta se sporou vegetací.

Disciseda calva

Disciseda calva, 17.11.2018, Dolnomoravský úval. Lokalita jako výše; detail roztržené plodnice.

Disciseda calva

Disciseda calva, 15.07.2018, Kyjovská pahorkatina. Ve stepní vegetaci mezi zarůstajícími betonovými panely.

Disciseda calva

Disciseda calva, 28.12.2017, Slovensko, Záhorie. Rozhraní mezi borovou monokulturou a otevřenou písčitou lokalitou.

Disciseda calva

Disciseda calva, 20.08.2017, Dolnomoravský úval. Otevřená silně sešlapávaná písčitá plocha u kolejiště. V okruhu cca 7 metrů nalezeno několik desítek plodnic, většinou více či méně poškozených sešlapem.

Disciseda calva

Disciseda calva, 20.08.2017, Dolnomoravský úval. Detail plodnice se dvěmi ústími ze snímku výše.

Disciseda calva

Disciseda calva, 01.08.2014, Hlucká pahorkatina. V kolejišti s xerotermní vegetací na místě mírně zastíněném železničním skladem. Plodnice zde nalézám pravidelně již několik let, vždy však pouze dvě nebo tři v okruhu několika málo metrů.

Disciseda calva

Disciseda calva, 06.06.2012, Hlucká pahorkatina, stejné místo jako u snímku z 01.08.2014

Literatura

  • Pilát, A. [red.] (1958): Gasteromycetes. In Flora ČSR, serie B, svazek 1. Nakladatelství ČSAV, Praha, 862 p.

Druhy ze stejného rodu


Druhy ze stejné čeledi (Agaricaceae)

Poslední změna: 06.01.19
© Mykologie | Roman Maňák