Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Disciseda bovista (Klotzsch) Henn.

žaludice tuhá

zařazení: Agaricaceae - Agaricales - Agaricomycetidae - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Geastrum bovista Klotzsch

Druh žaludice uváděný v rámci České republiky jako poněkud vzácnější než Disciseda calva. Patrně má větší nároky na stanoviště a zdá se, že se vyskytuje téměř výhradně v oblastech význačných xerotermní květenou. Do tohoto konstatování zapadají i mé nálezy z různých oblastí České republiky, které jsou situovány buď na vyprahlých skalních stepích nebo v otevřených písčinách (obvykle ve svazu Corynephorion canescentis).

Druh je význačný poměrně velkými výtrusy bez pedicely a s hrubou ornamentikou. Plodnice můžou navíc dorůst do poměrně velkých rozměrů až 4 cm.

Disciseda bovista

Disciseda bovista, 22.10.2018, Znojemská pahorkatina. Skalní step s řídkou vegetací.

Disciseda bovista

Disciseda bovista, 27.08.2017, Dolnomoravský úval. Otevřená kyselá písčina, okraj sešlapávané cesty s velmi nízkým zápojem. Paprsčité praskání vnitřní okrovky viditelné u plodnice dole vpravo, je poměrně netypické, ale v literatuře je občas zmiňováno (např. Pilát 1958).

Disciseda bovista

Disciseda bovista, 06.08.2017, Kyjovská pahorkatina. Zarůstající pískovcový lom. Ověření lokality a sebrání vzorků pro mikroskopické potvrzení na základě nálezu Libora Ambrozka.

Disciseda bovista

Disciseda bovista, 06.08.2017, Kyjovská pahorkatina. Stejná lokalita jako u snímku výše. Mladá plodnice s právě pukající vnější okrovkou.

Disciseda bovista

Disciseda bovista, 06.08.2017, Kyjovská pahorkatina. Stejná lokalita jako u snímků výše. Plodnice v různém stadiu vývoje.

Disciseda bovista

Disciseda bovista, 06.08.2017, Kyjovská pahorkatina. Stejná lokalita jako u snímků výše. Detail ústí jedné z plodnic.


Literatura

  • Pilát, A. [red.] (1958): Gasteromycetes. In Flora ČSR, serie B, svazek 1. Nakladatelství ČSAV, Praha, 862 p.

Druhy ze stejného rodu


Druhy ze stejné čeledi (Agaricaceae)

Poslední změna: 28.01.18
© Mykologie | Roman Maňák