Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Diatrype stigma (Hoffm.) Fr

korovitka tečkovaná


zařazení: Diatrypaceae - Xylariales - Xylariomycetidae - Sordariomycetes - Pezizomycotina - Ascomycota
synonyma: Sphaeria stigma Hoffm., Sphaeria undulata Pers., Naemaspora aurea Fr.

Nejhojnější zástupce rodu Diatrype u nás. Poměrně hojné jsou i některé jiné druhy, například Diatrype disciformis, ale vzhledem k omezenému počtu hostitelů se vyskytují jen v některých biotopech. D. stigma je lignikolní saprofyt a není příliš vybíravá co se hostitele týká. Velmi často se s ní lze setkat na dubech (Quercus spp.) a na různých dřevinách z čeledi Rosaceae (Crataegus spp., Prunus spp. ad.). Méně často se dá nalézt i na jiných dřevinách, např. Carpinus betulus, Corylus avellana nebo třeba padlém ochmetu (Loranthus europaeus, viz. snímek níže).

Podobné u nás se vyskytující rozlité druhy rostou téměř výhradně na Betula pendula (Diatrype undulata), Carpinus betulus (Diatrype rappazii) a Fagus sylvatica (Diatrype decorticata) i když ekologie se může částečně překrývat, neboť D. stigma se vyskytuje i na Betula pendula, Carpinus betulus a patrně také na Fagus sylvatica. Rozlišení zmíněných tří druhů čistě podle hostitele tedy nemusí být jisté a důležitými rozpoznávacími znaky pak jsou tvar stromatu (zvlnění, charakter okraje), vzhled ostiol a mikroznaky.

Na stromatech D. stigma a dalších zástupcích rodu lze často nalézt drobná oranžová až červená peritecia houby Nectria episphaeria, podstatně vzácněji i několika jiných druhů rodu Nectria.

Diatrype stigma

Diatrype stigma, 03.02.2018, Kyjovská pahorkatina. Travnatý jižní svah s náletem křovin; padlá větev Viburnum lantana.

Diatrype stigma

Diatrype stigma, 05.02.2017, CHKO Bílé Karpaty. Okraj listnatého lesa, padlý kmínek Corylus avellana. Poměrně mladá slévající se stromata rostla po celé délce asi třímetrového kmínku.

Diatrype stigma

Diatrype stigma, 05.02.2017, CHKO Bílé Karpaty. Detail stromatu ze snímku výšem s nápadnými ostiolami.

Diatrype stigma

Diatrype stigma, 27.12.2016, Ždánický les. Padlá větev Acer pseudoplatanus v listnatém lemovém společenstvu kolem menšího vodního toku. Drobné červené tečky zcela vlevo a vpravo kousek od okraje patří druhu Nectria episphaeria

Diatrype stigma

Diatrype stigma, 27.12.2016, Ždánický les. Detail povrchu stromatu a řez ze snímku výše. Delší strana řezu má cca 4 mm.

Diatrype stigma

Diatrype stigma, 07.10.2016, CHKO Bílé Karpaty. Padlý ochmet (Euonymus europaeus) ve světlém listnatém porostu. Ochmet se nacházel na Quercus pubescens, z nějž korovitka patrně "přelezla" na ochmet.

Diatrype stigma

Diatrype stigma, 07.10.2016, CHKO Bílé Karpaty. Detail plodnice z ochmetu ze snímku výše.


Druhy ze stejného rodu

Druhy ze stejné čeledi (Diatrypaceae)

Poslední změna: 04.02.18
© Mykologie | Roman Maňák