Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr.

korovitka terčovitá


zařazení: Diatrypaceae - Xylariales - Xylariomycetidae - Sordariomycetes - Pezizomycotina - Ascomycota
synonyma: Sphaeria disciformis Hoffm., Nemania disciformis (Hoffm.) Gray,

Velmi hojný lignikolní saprofyt a to zejména v bučinách - stromata se zdaleka nejčastěji vyskytují na padlých větvích buku a to většinou masově, přičemž na jedné padlé větvi bývají desítky až tisíce stromat, která jsou obvykle kruhová nebo mírně oválná o velikosti do cca 3 mm. Na plochém povrchu bývají jako drobné černé tečky sulkátní ostioly (dle mých měření u dospělých stromat průměrně 2 ostioly na mm2).

Jak bylo zmíněno, zdaleka nejčastějším hostitelem je buk, ale vzácně se může vyskytnout i na jiných dřevinách. Chlebicki (2005) uvádí Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Alnus viridis, Carpinus betulus, Crataegus sp., Corylus avellana a Ribes grossularia. Nálezová data British Mycological Society uvádějí například i Betula sp., Castanea sativa, Quercus sp. a další. Otázkou zůstává, zda jsou všechny případy správně určené a nemohlo dojít k záměně za podobně vyhlížející druhy rodu Diatrypella (Diatrypella quercina, Diatrypella verruciformis aj.). Ze zajímavých substrátů se mi D. disciformis povedlo nalézt například na Platanus occidentalis (viz. snímek níže).

Z našich druhů diatrypek je korovitce terčovité poměrně podobná Diatrype bullata, která je podstatně větší (stromata mají v průměru až 8 mm), obvykle vytváří podlouhlejší a navíc konkávní stromata a preferuje jiné hostitele (vrby a topoly). Ostatní zástupci rodu u nás mají větší rozlitá stromata.

Diatrype disciformis

Diatrype disciformis, 02.04.2017, Dolnomoravský úval. Les s charakterem lužního lesa; padlá větev nezvyklého hostitele pro tento druh - Platanus occidentalis. Největší stromata na snímku mají rozměr nepřesahující 2,5 mm.

Diatrype disciformis

Diatrype disciformis, 02.04.2017, Dolnomoravský úval. Výřez ze snímku výše. Na okraji zlomené větve jsou vidět černě ohraničené ventrikální zóny - ohraničení jednotlivých stromat ve dřevě.


Literatura:

  • Chlebicki, A. (2005): Some species of genus Diatrype from the Czech Republic preserved in PRM, BRNM and KRAM. Czech Mycology 57 (1-2), 117 - 138.

Druhy ze stejného rodu

Druhy ze stejné čeledi (Diatrypaceae)

Poslední změna: 05.04.17
© Mykologie | Roman Maňák