Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Diatrype bullata (Hoffm.) Fr.

korovitka vakovitá


zařazení: Diatrypaceae - Xylariales - Xylariomycetidae - Sordariomycetes - Pezizomycotina - Ascomycota
synonyma: Sphaeria bullata Hoffm., Hypoxylon bullatum (Hoffm.) Westend. & Wallays

Dosti hojný a makroskopicky poměrně dobře poznatelný pyrenomycet. Vytváří poduškovitá stromata o průměru až 8 mm, která prorážejí kůru větví nebo, méně často, rostou přímo na odkorněných padlých větvích. Stromata jsou kruhová až oválná, často se slévající, a mají hnědošedý až téměř černý povrch s lehce vystupujícími tří nebo čtyřsulkátními ostiolami. Roste zejména na větvích vrb a to jak stromových (např. Salix fragilis), tak keřovitých (Salix caprea, Salix cinerea ad.), znatelně vzácněji pak na větvích topolů. Z vlastních nálezů ji znám z mnoha desítek lokalit z vrb, kde často roste masově, a pouze z několika málo lokalit z topolů (únor 2018). Co se týká biotopů není vybíravá a lze ji nalézt všude, kde je vhodný hostitel.

Z našich korovitek je podobná Diatrype disciformis, která však preferuje jiné hostitele a její stromata mají zhruba poloviční velikost. Naše ostatní korovitky mají rozlitá stromata, maximálně mladá stromata bývají někdy částečně pulvinátní. Zejména starší stromata Diatrype bullata, podobně jako i stromata dalších korovitek, bývají velmi často napadeny drobnou rážovkou Nectria episphaeria, vzácněji i jinými druhy rážovitek.

Diatrype bullata

Diatrype bullata, 28.01.2018, Dolnomoravský úval. Větev na usychajícím keři Salix cf. caprea; okraj teplého vlhčího listnatého lesa na písku.

Diatrype bullata

Diatrype bullata, 28.01.2018, Dolnomoravský úval. Stejná lokalita jako výše.

Diatrype bullata

Diatrype bullata, 01.03.2012, Bílé Karpaty. Podmáčené stanoviště na okraji dubohabřiny, padlá větev Populus tremula.

Diatrype bullata

Diatrype bullata, 12.02.2012, Dolnomoravský úval. Lemové společenstvo kolem mrtvého ramene řeky Moravy, padlá větev Salix cf. alba.


Druhy ze stejného rodu

Druhy ze stejné čeledi (Diatrypaceae)

Poslední změna: 03.02.18
© Mykologie | Roman Maňák