Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Daldinia childiae J.D. Rogers & Y.M. Ju

sazovka Childové

zařazení: Xylariaceae - Xylariales - Xylariomycetidae - Sordariomycetes - Pezizomycotina - Ascomycota

Tradičně je u nás jako nejhojnější zástupce rodu Daldinia udávána Daldinia concentrica. Mnohde je pak považována za druh jediný. V rámci ČR se však vyskytuje více druhů (5+) tohoto rodu a Daldinia childiae je hojným druhem, dle mých nálezů pak v rámci jihovýchodní Moravy zdaleka nejhojnějším. Vyskytuje se zde sice v různých biotopech, ale přednost dává lužním lesům, kde místy roste až velmi hojně.

Velikostně je obvykle menší než D. concentrica a průměr kulovitých až polokulovitých stromat dosahuje maximálně cca 5 cm. Velmi často má krátkou ztlustlou stopkatou bázi, ale někdy může být i zcela přisedlá. Povrch je vínově hnědý až šedohnědý a je pokryt drobnými lehce papilátními ostiolami. Důlěžitým taxonomickým znakem je přítomnost pigmentů extrahovatelných v KOH, které jsou v tomto případě šedožluté až medově žluté.

Podle Stadler et al. (2014) je D. childiae představitelem skupiny, která má centrum rozšíření v oblastech teplejšího klimatu. U samotné D. childiae je uváděno rozšíření v části severní i jižní Ameriky, střední Evropě, Japonsku, části Afriky a jinde v teplejších oblastech. Z České republiky je v práci citován sběr F. Kotlaby a Z. Pouzara z 29.10.1987 z NPR Ranšpurk. Právě rozšíření v teplejších oblastech patrně souvisí i s její hojností na jihovýchodní Moravě.

Plus minus žlutohnědá barva extrahovatelných pigmentů ve skupině kolem D. childiae souvisí dle Stadler et al. (2014) s přítomností skupiny látek nazývaných daldinaly a daldininy, přičemž je zajímavé, že stejné látky se dají nalézt i u některých zástupců rodu Hypoxylon, zejména H.fuscum (barvu pigmentů v jiných skupinách rodu Daldinia způsobují jiné sekundární metabolity či jejich kombinace).

Druh je pojmenován po americké mykoložce Marion Childové, která se jako první na světě ve své diplomové práci zabývala podrobněji rodem Daldinia, přičemž rozlišila 13 druhů a mimoto se zabývala i charakteristikami anamorf jednotlivých druhů.

Daldinia childiae

Daldinia childiae, 26.11.2016, Dolnomoravský úval. Řez stromatem ze snímku níže; tvrdý lužní les, padlý kmen Acer campestre.

Daldinia childiae

Daldinia childiae, 26.11.2016, Dolnomoravský úval. Tvrdý lužní les, padlý kmen Acer campestre.

Daldinia childiae

Daldinia childiae, 07.10.2016, Dolnomoravský úval. Řez stromatem ze snímku níže. Dobře viditelná jsou zejména peritecia, charakteristické pásy uvnitř stromatu jsou "rozmytá" patrně díky vyššímu obsahu vody po dešti.

Daldinia childiae

Daldinia childiae, 07.10.2016, Dolnomoravský úval. Stejná lokalita jako u snímku ze 17.08.2013. Detail ústí ostiol "zanesených" masou uvolněných výtrusů. Všechna stromata byla v tu dobu velmi plodná a zhruba za hodinu po sebrání exikátů způsobila "zčernání" jednotlivých komůrek v krabičce na vzorky. Doostřeno.

Daldinia childiae

Daldinia childiae, 07.10.2016, Dolnomoravský úval. Stejná lokalita jako u snímku ze 17.08.2013. V roce 2013 se zde sazovky vyskytovaly pouze na dvou pařezech Aesculus hippocastanum, v roce 2016 již na asi desítce pařezů. Kromě kaštanovníku se pak rozšířila i na pařezy Acer campestre a Carpinus betulus. Makrochemicky a mikroskopicky byl na všech hostitelých povtrzen pouze tento druh. Na snímku jsou téměř všechna stromata přisedlá, jinde nalezena i krátce stopkatá.

Daldinia childiae

Daldinia childiae, 17.08.2013, Dolnomoravský úval. Pařez Aesculus hippocastanum na ruderálním místě v parkové zeleni.


Literatura

  • Stadler, M. et al. (2014): A polyphasic taxonomy of Daldinia (Xylariaceae). Studies in Mycology 77: 1 - 143.

Druhy ze stejné čeledi (Xylariaceae)

Poslední změna: 06.01.17
© Mykologie | Roman Maňák