Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Cucurbitaria elongata (Fr.) Grev.

kloubnatka akátová


zařazení: Cucurbitariaceae - Pleosporales - Pleosporomycetidae - Dothideomycetes - Pezizomycotina - Ascomycota
synonyma: Sphaeria elongata Fr.

Cucurbitaria elongata je hojná houba, která vytváří drobná černá peritecia o velikosti maximálně asi 0,7 mm se zhrubnutým povrchem. Peritecia jsou subsférická až turbinátní, později shora smáčknutá a mají papilátní ostiolu. Rostou v menších či větších skupinkách (obvykle protažených, odsud druhový název elongata) na suchých větvích akátu a to buď na suchých větvích na stromě nebo padlých větvích obvykle menšího průměru. Dají se nalézt také na tenkých suchých kmíncích. Poměrně často houbu nacházím na suchém akátovém obrostu na místech, kde byly pokáceny stromy akátu, a následný obrost byl postříkán herbicidem. V literatuře jsou vzácněji uváděni i jiní hostitelé, například Eleagnus angustifolia, Acer negundo ad. (viz. např. Welch 1926).

Houbu lze často nalézt v anamorfním stadiu Camarosporium. To je tvořeno pyknidami, které jsou vzhledově, velikostně i uspořádáním na substrátu prakticky stejné jako teleomorfní stadium. Rozdíly jsou především ve vnitřní stavbě pyknid/peritécií a v konidiích/výtrusech. V letních a podzimních měsících nalézám spíše anamorfní stadium, v zimě a na jaře pak spíše teleomorfu, často však lze najít obě stadia rostoucí spolu. Makroskopicky pak může být houba zaměněna například za některé zástupce rodu Teichospora, například Teichospora mariae nebo Teichospora trabicola.

Cucurbitaria elongata

Cucurbitaria elongata, 28.12.2018, Dolnomoravský úval. Okraj smíšeného lesa (Pinus sylvestris, Robinia pseudoacacia). Anamorfní stadium na tenké padlé větvi Robinia pseudoacacia. Patrné je především zhrubnutí povrchu a centrální otvor, kterým jsou vytlačovány konidie.
Letošní prohlídka akátových porostů či jen porostů s vtroušeným akátem odhalila, že houba se dá najít téměř všude. Až doteď však šlo vždy o anamorfní stadium, s jedinou výjimkou, kdy se na větvi nacházela obě stadia. Zvětšení 40×, délka úsečky 500 µm.

Cucurbitaria elongata

Cucurbitaria elongata, 28.12.2018, Dolnomoravský úval. Mladá akátina, suchá větev na kmínku Robinia pseudoacacia. Zvětšení 40×, délka úsečky 500 µm.

Cucurbitaria elongata

Cucurbitaria elongata, 09.03.2014, Drnholecká pahorkatina. Zarůstající pískovna; padlá větev Robinia pseudoacacia. Zvětšený detail.

Cucurbitaria elongata

Cucurbitaria elongata, 09.03.2014, Drnholecká pahorkatina. Stejná lokalita jako výše.

Cucurbitaria elongata

Cucurbitaria elongata, 09.03.2014, Drnholecká pahorkatina. Výtrusy a konidie samovolně uvolněné na sklíčko. Výtrusy jsou v průměru větší, mají obvykle více přepážek a to jak vertikálních tak transversálních a uprostřed jsou zaškrcené. Zvětšení 400×, voda, délka úsečky 20 µm.

Cucurbitaria elongata

Cucurbitaria elongata, 09.03.2014, Drnholecká pahorkatina. Hymenium s vřecky s různě zralými výtrusy. Zvětšení 400×, voda, délka úsečky 50 µm.

Cucurbitaria elongata

Cucurbitaria elongata, 09.03.2014, Dolnomoravský úval. Akátina na okraji borového lesa; suchá větev Robinia pseudoacacia.


Literatura:

  • Welch, D.S. (1926): A Monographic Study of the Genus Cucurbitaria in North America. Mycologia 18(2): 51-86.

Druhy ze stejného rodu

Druhy ze stejné čeledi (Cucurbitariaceae)

Poslední změna: 30.12.18
© Mykologie | Roman Maňák