Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Biscogniauxia simplicior Pouzar

káčovka ploská

zařazení: Xylariaceae - Xylariales - Xylariomycetidae - Sordariomycetes - Pezizomycotina - Ascomycota

Dosti vzácný pyrenomycet popsaný Zdeňkem Pouzarem roku 1979 na základě vzorků z Křivoklátska a Českého krasu (Pouzar 1979). V Červeném seznamu (Beran 2006) je uvedený jako ohrožený druh (kategorie EN). Současně patří mezi druhy chráněné zákonem podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí 395/1992 Sb., kde je v § 24 zařazena mezi kriticky ohrožené druhy.

Jde o lignikolního saprofyta s pravděpodobným přesahem k parazitizmu, který roste na dřevě Rhamnus cathartica. Společně s podobným a také dosti vzácným druhem Biscogniauxia repanda patří do sekce Scleraster, která se vyznačuje miskovitými stromaty se zvednutým okrajem a eliptickými hnědými výtrusy s rovnou klíční štěrbinou (Pouzar 1986). Helena Deckerová uvádí v rámci České republiky 7 lokalit, z nichž 5 je v Česku a 2 na Moravě (Deckerová 2006).

Biscogniauxia simplicior

Biscogniauxia simplicior, 2.4.2016, CHKO Český kras. Padlá částečně odkorněná větev Rhamnus cathartica v sušším listnatém lese.

Biscogniauxia simplicior

Biscogniauxia simplicior, 2.4.2016, CHKO Český kras. Padlá částečně odkorněná větev Rhamnus cathartica v sušším listnatém lese.

Biscogniauxia simplicior

Biscogniauxia simplicior, 2.4.2016, CHKO Český kras. Stojící mrtvý kmínek Rhamnus cathartica v listnatém remízku.


Literatura

  • Beran, M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Příroda, Praha, 24: 1-282.
  • Deckerová, H. (2006): Evropské druhy rodu Biscogniauxia. Mykologické listy 96, 6 - 11.
  • Pouzar, Z. (1986): Klíč a přehled středoevropských druhů rodů Biscogniauxia a Obolarina (Pyrenomycetes). Česká mykologie 40: 1 - 10.
  • Pouzar, Z. (1979): Poznámky o taxonomii a nomenklatuře rodu Nummularia (Pyrenomycetes). Česká mykologie 33: 207 - 219.

Druhy ze stejného rodu


Druhy ze stejné čeledi (Xylariaceae)

Poslední změna: 30.09.16
© Mykologie | Roman Maňák