Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertill.

muchomůrka šiškovitá

zařazení: Amanitaceae - Agaricales - Agaricomycetidae - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Agaricus strobiliformis Paulet ex Vittad., Amanita solitaria var. strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Costantin & L.M. Dufour

Nápadná bělavá až šedavá či lehce krémově zbarvená muchomůrka, která může být poměrně statná s kloboukem přes 20 cm a třeněm o podobné délce. Často bývá uváděna jako vzácnější druh, což ale určitě neplatí pro oblast jižní Moravy, kde, soudě dle mých početných nálezů (a rovněž informací od kolegů o jejich nálezech), je poměrně hojná. Za příhodných podmínek lze nalézt na malé ploše i několik desítek plodnic.

Jde o mykorhizní druh, který tvoří mykorhizu s různými listnáči, například habrem, lískou, dubem a dalšími. Vyhledává vápnité půdy, obvykle v lesích nižších poloh, ale setkal jsem se s ní i v nadmořské výšce cca 500 metrů. Často roste na prosvětlených místech a okrajích lesů zarůstajících náletem. Několikrát jsem tuto houbu potkal i v době intenzivního letního sucha, kdy v širokém okolí žádné jiné houby nerostly. Zdá se, že podobné ekologické nároky může mít i vzácnější Amanita solitaria, neboť oba dva druhy rostoucí spolu jsem nalezl hned na třech lokalitách a dle osobních sdělení jiných mykologů to nejsou jediné známé případy.

Amanita strobiliformis

Amanita strobiliformis, 04.07.2017, Ždánický les. Okraj vzrostlé dubobučiny s přimíšenými jehličnany (Larix decidua, Pinus sylvestris) a listnáči (Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus).

Amanita strobiliformis

Amanita strobiliformis, 16.07.2016, Ždánický les. Stejná lokalita jako u snímku z 30.06.2016 níže.

Amanita strobiliformis

Amanita strobiliformis, 30.06.2016, Ždánický les. Listnatý těžko charakterizovatelný les ležící na severním svahu bezprostředně sousedící s teplou dubohabřinou na jižním svahu. V pásu na okraji lesa dlouhém cca 80 metrů zde rostlo odhadem 200 - 250 plodnic. Sub Acer campestre, Carpinus betulus, Prunus spinosa, Betula pendula, Crataegus sp.

Amanita strobiliformis

Amanita strobiliformis, 21.07.2013, Kyjovská pahorkatina. Okraj dubohabřiny zarostený náletem Prunus spinosa, Crataegus sp. a Acer campestre.

Amanita strobiliformis

Amanita strobiliformis, 14.07.2013, Ždánický les. Okraj teplé dubohabřiny zarostený náletem nejrůznějších listnáčů (Carpinus betulus, Prunus spinosa, Betula pendula, Acer campestre ad.). Druh zde znám od roku 2009 a každý rok zde několik plodnic vyroste, za lepšího počasí i 20 až 30 plodnic. V pásu širokém necelých 10 metrů a dlouhém asi 100 metrů zde roste i několik dalších zajímavých mykorhizních druhů (Amanita solitaria, Hemileccinum depilatum, Boletus satanas). Pás je situován na strmějším jihozápadním vysýchavém svahu.


Druhy ze stejného rodu


Druhy ze stejné čeledi (Amanitaceae)

Poslední změna: 18.01.18
© Mykologie | Roman Maňák