Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Amanita ceciliae (Berk. & Broome) Bas

muchomůrka stroupkatá (m. šupinatá)

zařazení: Amanitaceae - Agaricales - Agaricomycetidae - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Amanitopsis ceciliae (Berk. & Broome) Wasser, Amanita inaurata Secr. ex Gillet

Vzácnější bezprstenná muchomůrka (pošvatka) rostoucí v nižších polohách v teplejších oblastech republiky. Dle vlastních nálezů a nálezů kolegů je poněkud hojnější například v CHKO Bílé Karpaty, kde se s ní lze setkat nejčastěji ve světlých travnatých listnatých lesích s dubem. Mykorhizu tvoří však i s jinými dřevinami, například bukem. Je uvedená v Červeném seznamu jako ohrožený druh (Beran 2006).

Amanita ceciliae

Amanita ceciliae, 27.05.2018, CHKO Bílé Karpaty. Dubohabřina; sub Quercus robur, Carpinus betulus. Tato výrazná muchomůrka se letos objevila poměrně brzy - kolega Jan Jongepier zaznamenal plodnici již před týdnem. V Bílých Karpatech se vyskytuje roztroušeně na více lokalitách, avšak její výskyt v těchto dnech je místy velmi bohatý. Na pěti mnou navštívených bělokarpatských lokalitách ve dnech 26.05. a 27.05. byla přítomna všude a to v lesních biotopech i na loukách poblíž lesů či solitérních stromů, obvykle ve větším množství. Na dvou lokalitách pak šlo o stovky plodnic. Poměrně hojné byly i některé další muchomůrky, zejména Amanita excelsa a Amanita vaginata s.l., méně pak Amanita rubescens.

Amanita ceciliae

Amanita ceciliae, 26.05.2018, CHKO Bílé Karpaty. Zastíněná louka přiléhající k dubohabřině.

Amanita ceciliae

Amanita ceciliae, 26.05.2018, CHKO Bílé Karpaty. Detail šupinek plodnice ze snímku výše.

Amanita ceciliae

Amanita ceciliae, 26.05.2018, CHKO Bílé Karpaty. Okraj listnatého lesa; sub Quercus robur, Fagus sylvatica.

Amanita ceciliae

Amanita ceciliae, 26.05.2018, CHKO Bílé Karpaty. Vyvinutější plodnice cca 30 cm od plodnice na snímku výše.

Amanita ceciliae

Amanita ceciliae, 15.10.2017, CHKO Bílé Karpaty. Louka se solitérními stromy ve vyšší nadmořské výšce (cca 500 m n. m.); sub Betula pendula.

Amanita ceciliae

Amanita ceciliae, 15.10.2017, CHKO Bílé Karpaty. Stejná lokalita jako výše.

Amanita ceciliae

Amanita ceciliae, 17.08.2014, CHKO Bílé Karpaty. Travnatý okraj listnatého lesa. Poblíž Quercus robur.


Literatura

  • Beran, M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Příroda, Praha, 24: 1-282.

Druhy ze stejného rodu


Druhy ze stejné čeledi (Amanitaceae)

Poslední změna: 27.05.18
© Mykologie | Roman Maňák